testvérek

Lélek-váró

Ezt a tanítást égi segítőkön keresztül kaptam, kiknek feladata a földi létből távozó lelkek további útjának segítése. Ez a "köztes tér", hol ők tevékenykednek, arra szolgál, hogy a lélek továbblépése előtt megnyugvást találjon és felkészülhessen.

Mivel sok kérdésem volt, feltettem őket!

 

VÁRAKOZÓ

 

          A lélek a köztes tér felé egy Fényalagútban halad... Folyosóján kétoldalt halvány és erősebb fények is világítanak. A folyosó egy nagy, kör alakban kiszélesedett részbe torkollik. A fénylő térben körben, több sorban, mint egy előadóteremben, vagy körszínházban, emberek (lelkek) ülnek. A terem teteje tejszerű kupolát formáz. A lelkek szótlanul és nyugodtan ülnek, láthatóan várakoznak valamire. Békesség és csend jár át mindent, lelki megnyugvást hoz a lágyan rezgő angyali energia.

Ekkor hallom a tanítást:

Ők azok a lelkek, kik arra várnak, hogy utuk a Földön befejeződjék, s máshol folytatódjon. Vagy égi pihenéssel, tisztulással, vagy egy másik fizikai síkon való megnyilvánulással, hol befejezhetik az itt elkezdett tanulást, hasonló körülmények között.

-          De ők már eltávoztak a fizikai síkról?

-          Igen. Vagy az általatok halálnak nevezett dolog által, vagy mert testükből kilépve, szintén a ti szavatokat használva, kómában vannak, mert még eljövendő feladatukról nem döntöttek, de vissza már nem térnek. Várják, hogy azok a földi energiakötelékek, mik még tartják őket, felbomoljanak.

-          De most a Földön vagyunk?

-          Nem. Ez egy Földhöz közel lévő köztes tér. Nem tartozik már a Földbolygó anyagi energiáihoz, de még a felsőbb szférák rezgéseit sem vette át teljesen. Ezért a köztes elnevezés. Ez a két dimenzió közötti várakozó.

-          A lelkek ilyen nyugalommal várakoznak?

-          Igen. Megértik, ez jövendő sorsuk első állomása. Itt már nem emberi léptékűek a gondolatok. Itt már életutakban gondolkodnak. Átérzik a lét minden aspektusát és Tudatukat kiterjesztve a lélek fejlődését látják. Tudják, létük örök megújulás.

-          Hová mennek innen ezek a lelkek?

-          Akik a tisztulást választják, s nincs olyan tenni valójuk mi halaszthatatlan lenne, mondjuk egy másik lélek szempontjából, ők a felsőbb szférákba mennek pihenni, míg egy másik dimenzióban le nem születnek, amennyiben feladatuk ez. De a lélek fejlettségéhez mérten vállalhat és kaphat más megbizatást is.

-          Nem a Földre jönnek újra le?

-          Ha befejezetlen feladataik még az elhagyott rezgésekhez kötik őket, akkor hasonló körülmények közé kell jönniük. Ha a Földön ez nem biztosított az emelkedés és rezgésszám-növekedés eredményeképp, akkor itt nem tudnák azt elvégezni. Tehát másik dimenzióba kerülnek, az eltávozásukkor fennállt körülmények közé. Aki feladatát itt nem tudja tovább folytatni, mert a lelke még nem kész az emelkedésre, egy másik dimenzióba kerülve folytatja azt, hogy elvégezhesse mielőtt pihenni menne.

-          Hogyan döntik el a lelkek, hogy hová kerülnek?

-          Az égi Tanácsok és a lelkek segítői által. Az elemzés ugyanúgy megtörténik, s a helyszín, az élet ugyanúgy megtervezhető, mint mikor a teljes életút után áll a lélek eléjük. A döntést pedig meg kell hozni...

-          Mi van azokkal, kik itt hagyják családjukat, földi segítőiket?

-          Új segítőket jelölnek ki nekik. Ha valakik életfeladatai szorosan összekapcsolódnak, akkor mindegyik lélek a tanács elé kerül (ez lehet a test alombéli szakasza alatt, amikor is megkérdik a még Földön lakó lelket is), és az együttes sorsfeladatok tükrében születik döntés. Ez lehet maradás, mikor új feladatmegoldásokat állítanak fel célként, vagy együtt kerülnek új dimenzióba, a beteljesítéshez, így együtt távoznak a Földről.

-          Ez azokra a lelkekre is vonatkozik, kik még nem döntöttek az emelkedés, vagy távozás mellett?

-          Igen. Az ő lelkük felkészítése is, testük „álmában” történik, hogy így folyamatosan készülhessenek az emelkedés vagy a távozás döntésére. Dönteniük kell! A választás már megvolt, mert a Földön mindenkit megkérdeztek. A léleknek csak a kilépésről, annak idejéről és módjáról kell dönteni. Emelkedés nélkül lelkük nem képes az új rezgésekbe beilleszkedni, azokat elfogadni. Akkor távoznak, s feladatukat máshol fejezik be.

-          Az őrangyalaikkal mi lesz?

-          A lélek és az angyal együttes döntése alapján, vagy követik a lelket az új életszínhelyére, s ott is őrzői feladatot látnak el, vagy az angyalok új feladatot kapnak, s a lélek mellé másik őrzőt jelölnek ki. Míg a lélek várakozik, az angyal is pihen és készül a döntésre. Az ő munkájukat is ugyanúgy értékelik, ahogy a lélek fejlődését, ezáltal az angyalok is más-más feladatkörbe kerülnek értékelés után. A fejlődés minden lehetőséget biztosít a tanulásra és a tapasztalatszerzésre. Aki idekerül, ezzel tökéletesen tisztában van és létét lelki bölcsességgel látja. Ezért minden, ami segíti a lélek megérkezését ide, a létezés hasznára válik. Segíthet az elfogadás, az ima ereje, az áldás fénye és a segítők hívása. Sokszor segít belépni a Fényfolyosóba a léleknek, ha érzi a "háta mögött" hozzátartozói szeretetteljes támogatását. Ha ide megérkezik, elmehet egy olyan térbe, ahol találkozhat azokkal a szeretteivel, kik a lelki dimenziókban léteznek és segítenek neki az "átállásban". Így könnyebben megérti ennek törvényszerűségeit.

 

Végignézek a lelkek sokaságán, áldást kérve rájuk. Tudom, hogy az általunk "halálnak" nevezett dolog csak átlépés abba a térbe, hol megtisztulva és lelki békét találva továbbléphetünk fejlődésünk útján. Egy újfajta létezés kezdete, Új Életre születés!

Köszönöm a tanítást.

 
Pusztai Orsolya
 
 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés