starshine

Fényküldöttek üzenete


    -         Fényküldöttek, Isteni Fénylények vagyunk.

 

-         Miért jöttök Földünkre? Feladatotok van itt?

 

-         Létünk a Fény fenntartásáról és sugárzásáról szól. Feladatunk itt is ez. A Földön végbemenő Fényébredés segítői vagyunk. A Krisztus-háló energiájával kapcsolódunk össze. Belépünk ezekbe az energiafonalakba, majd fényünk teljességét összeolvasztjuk vele. A Krisztusi megváltó fényenergia és az Isteni teremtő sugárzás Eggyé áll össze. Ez az új háló a Földetek érrendszeri energiavonalaival összhangba kerül a segítségünkkel. Minden földi energiavonal fölött, vele együttállásban halad ezután ez a KrisztusIsten Fényenergiaháló. A földi energiavonalak összhangba kerülnek az égiekkel. Az energiáink összekapcsolása révén ezek a fényvonalak függőleges irányban is összekapcsolódnak. A KrisztusIsten-háló lesugározza energiáját a Földháló alatta futó, annak megfelelő erővonalára, s ez a két energiamező a lesugárzott fényvonalak mentén Eggyé válik. Úgy képzelhetitek el, mint amikor a napfény átsüt egy drótkerítésen és annak „lenyomata” megjelenik a földön. Úgy van, hogy a Háló lesugárzott erővonalai tartják meg központjukban a Földet. Ha a Háló elmozdul, mozdul vele a Föld is. Végérvényes összeköttetés alakul ki. Az emelkedésben az energiaháló KrisztusIsten tudatossága vesz részt, s ez emeli magával a Földet, mint héj a gyümölcsöt.

 

-         Hogyan tudjuk mi, emberként segíteni ezt az összeolvadást a Földről?

 

-   Ti gyorsítjátok és teljesíthetitek be az összekapcsolódást, az energiakapcsok lehorgonyzását. Nyissátok meg magatokat, s legyetek vevő-továbbító, közvetítő csatornák. Vezessétek le a földbe, s földeljétek le az általunk sugárzott Fényenergiát Anyaföldetekbe. Így köt meg, így szilárdul meg a térbeli Háló, mely vertikálisan és horizontálisan is átszövi egész bolygótokat és bolygóközi tereteket. E nagyhatalmú energiamező létrehozásával, melynek szerkezete teljesen átalakítja a dimenziót új formára és erőviszonyokra (5. dimenziós rezgésszintre), már képes lesz erőteljesebb rezgések átadására, és a Föld ennek befogadására.

 

 

Ti vagytok az összekötők Ég és Föld között. Vegyétek hát föntről és sugározzátok lentre, tudatosan. Ez, mit tehettek emelkedésetekért.

 

Fény veletek

 
 
 
 
Pusztai Orsolya
Kristálycsakra