starshine

Fényküldöttek üzenete


    -         Fényküldöttek, Isteni Fénylények vagyunk.

 

-         Miért jöttök Földünkre? Feladatotok van itt?

 

-         Létünk a Fény fenntartásáról és sugárzásáról szól. Feladatunk itt is ez. A Földön végbemenő Fényébredés segítői vagyunk. A Krisztus-háló energiájával kapcsolódunk össze. Belépünk ezekbe az energiafonalakba, majd fényünk teljességét összeolvasztjuk vele. A Krisztusi megváltó fényenergia és az Isteni teremtő sugárzás Eggyé áll össze. Ez az új háló a Földetek érrendszeri energiavonalaival összhangba kerül a segítségünkkel. Minden földi energiavonal fölött, vele együttállásban halad ezután ez a KrisztusIsten Fényenergiaháló. A földi energiavonalak összhangba kerülnek az égiekkel. Az energiáink összekapcsolása révén ezek a fényvonalak függőleges irányban is összekapcsolódnak. A KrisztusIsten-háló lesugározza energiáját a Földháló alatta futó, annak megfelelő erővonalára, s ez a két energiamező a lesugárzott fényvonalak mentén Eggyé válik. Úgy képzelhetitek el, mint amikor a napfény átsüt egy drótkerítésen és annak „lenyomata” megjelenik a földön. Úgy van, hogy a Háló lesugárzott erővonalai tartják meg központjukban a Földet. Ha a Háló elmozdul, mozdul vele a Föld is. Végérvényes összeköttetés alakul ki. Az emelkedésben az energiaháló KrisztusIsten tudatossága vesz részt, s ez emeli magával a Földet, mint héj a gyümölcsöt.

 

-         Hogyan tudjuk mi, emberként segíteni ezt az összeolvadást a Földről?

 

-   Ti gyorsítjátok és teljesíthetitek be az összekapcsolódást, az energiakapcsok lehorgonyzását. Nyissátok meg magatokat, s legyetek vevő-továbbító, közvetítő csatornák. Vezessétek le a földbe, s földeljétek le az általunk sugárzott Fényenergiát Anyaföldetekbe. Így köt meg, így szilárdul meg a térbeli Háló, mely vertikálisan és horizontálisan is átszövi egész bolygótokat és bolygóközi tereteket. E nagyhatalmú energiamező létrehozásával, melynek szerkezete teljesen átalakítja a dimenziót új formára és erőviszonyokra (5. dimenziós rezgésszintre), már képes lesz erőteljesebb rezgések átadására, és a Föld ennek befogadására.

 

 

Ti vagytok az összekötők Ég és Föld között. Vegyétek hát föntről és sugározzátok lentre, tudatosan. Ez, mit tehettek emelkedésetekért.

 

Fény veletek

 
 
 
 
Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés