sacredgeometry

Energiahangolások tudatos befogadása és segítése
Hiranus mester üzenete
 
 

Tudati és energetikai fejlődésetek folyamatosan zajlik. Sokan közületek mindennek tudatában vannak és érzékelik ezeket a hangolásokat, ezzel segítik az egyéni és ugyanakkor a kollektív kódaktiválások bekövetkeztét. Ám még többen vannak, akik elzárják magukat Felsőbb Énjük elől, mert nem vesznek tudomást az érzékszerveiken túlmutató valóságokról.

Akár érzékelitek ezeket az energiákat, akár nem a hangolások zajlanak és az isteni Terv szerint működnek. A Föld dimenziós tere folyamatosan változik, ahogy az Univerzum energiáinak hangolása folyik. A minden –kor – i energiaszintnek meg kell felelnie a Forráskód által megjelenített rezgéstartománynak.

  

Ez a Forráskód az Univerzum Fejlődési Mintáinak Összességét (Mindkor) tartalmazza, külön információs részenként leírva minden Életteret (dimenziót).
A Kód a földi dimenziós térnek is tartalmazza a specifikus energiamintázati frekvenciaszintjeit. Ezeknek a frekvenciaszint tartományoknak a megvalósulási arányában indítja el a (de)kódolásokat és az energia-aktiválási folyamatokat dimenziókapukon át.

 

Ez azt jelenti, hogy a fejlődési fázisokhoz leírt kritikus energiaszint elérésekor a Forráskód vezérlő Fénye beindítja a következő Fény-aktiválást és elindulnak azok az energiabekötődések, melyek a következő szintre való eljutást hivatottak véghezvinni.

A Földfejlődési fázisok egymást követő szakaszaiban a hangoló energiák akkor kezdik az újabb dekódolást, ha a kollektív energiaszint eléri a kritikus Fénymennyiséget. Amíg a kollektív rezgéstartomány (felső határa) nem tud csatlakozni a következő szakasz alsó szintjéhez, nincs meg a folyamatosság, nem indulhat el az aktiválás.

 

Ezért azonban itt a Földön mindenkinek egyénileg tennie kell. A részek egységes frekvenciája adja az elegendő rezgést. Ha földi emberként most itt élő lelkek tudatszintje eléri azt a Fényminőséget, mely képes befogadni és tudatosítani az ehhez szükséges energiákat.
Ezért tisztában kell lennetek isteni minőségetekkel, szellem–lélek–test dimenzióitokkal, és felelősségteljes létezőként kell részt vennetek a Teremtés folyamatában, mely rólatok is szól!
Ha ezt megértitek és elfogadjátok, fejlődésetek nagy léptekkel haladhat előre.
 
 
Mindahhoz, hogy tudatos befogadók és fejlődők legyetek, figyelem, szándék és szeretetteljes munka kell.
A fejlődést szolgáló rezgések szellemi tereitekből, lelki szinteteken át jutnak el fizikai emberi létetekig, folyamatosan átrezegve adott részeiteket az odatartozó energiával. Így mindent behangolnak és újraaktiválják a szükséges létkódokat.

 A folyamatosan érkező energiák tudatos befogadás nélkül megterhelhetik szervezeteteket. Olyan érzetek lehetnek bennetek, melyeket sokszor betegségnek, vagy szervi zavarnak gondoltok.

Ha tudatosan figyelitek magatokat és észlelitek az aktiválásokat, segíthetitek a bekötődést, és fizikai szinteteken is csökkenthetitek a tüneteket.

 

 Amikor bármely részeteken, ezek lehetnek láthatatlan energiatesteitek is, olyan dolgot éreztek, mely nem megszokott, vagy korábbi hangolások során már megismert érzés, tudatosítsátok azt magatokban és forduljatok lelketekhez vagy segítőitekhez.

Kérdezzetek rá konkrétan az érzet energetikai háttrére, azaz, tudjátok meg, milyen hangolás folyik most bennetek és körülöttetek.

Ha a választ megkaptátok és szívetek jelzőrendszere azt visszaigazolta (ez egy olyan belső érzésrendszer, mely képes tudatni veled érzetben, hogy az a dolog igaz, jó, vagy sem számodra), tudatosítsátok magatokat, mint az isteni Fény befogadóit, akik készen állnak a fejlődésre, a hangolásra és a szükséges kódok felnyílására az isteni Akarat szerint.

 

Ezután figyeljétek meg, honnan érkezik a titeket hangoló energia. Energiatestetek és fizikai testetek melyik részére? Konkrétan határozzátok meg.

Például, a fejetek tetején át, vagy a hátatok közepén, esetleg talpatokon át érzitek azt bekötődni.

Ezután figyeljétek meg, hogyan áramlik ez az energia. Folyamatosan vagy szakaszosan? Széles vagy keskeny sávban?

Érezzétek meg és lássátok lelki szemeitekkel is.

Milyen a rezgése… zsongító, borzongást okozó, melegséget adó, szédítő? Fogalmazzátok meg magatoknak, írjátok le a minőségét, a színét is.

Hová áramlik? Melyik auraréteg(ek)et tölti el, melyik csakrá(ko)n át jut el a testedbe? Figyeljétek meg a beáramlás útját.

Kövessétek egészen sejt szintig… tudatosítsátok a megérkezést.

 

Ha így, figyelmetekkel végigkövetitek a hangoló energia útját, már meg is nyitottátok magatokat a (de)kódolásnak.

Naponta többször tudatosítsátok mindezt, így tartva fenn a folyamatos áramlást energiatesteitek között.
E tudatos befogadás eredményeképpen segíthetitek a hangolás gyorsabb végbemenetelét, testi érzeteiteket felismerve elfogadjátok azokat és ezzel a kollektív rezgésszint emelésében is részt vesztek.

 

Legyetek tudatos befogadók és segítsétek önmagatok és kollektív energiaszintetek fejlődését figyelmes megértéssel.
 

Hangolásra fel!

Áldással,
 
Hiranus
 
 

 

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra