fénygömb

Lélekmintáitok átírása – mesteri tanítás

 

Földi mesterek, kik mind tanítói és tanulói vagytok a Létezésnek, hozzátok szólok.

Oxion mester vagyok és a lélekminták átírásáról beszélek nektek most.

 

Mindegyikőtök kik lélekminőségben is megszülettetek, a Teremtéskor isteni mintákat kaptatok. Minden minta egyedi, de mind az Egy minőségét hordja.

Lélekmintáitok rezgései jelentik isteni mivoltotok jelenlétét. Minden minta egy Fényrezgés sávon belül helyezkedik el. Ezek a sávok a lélekcsaládok és lélekfeladatok között megosztottak de a rezgések átjárhatók és a feladatok is összefüggenek a Fénysávok Egységében. Minden minta egyedi fényszín- és hangrezgés-kód. Ez a kód olyan, mint egy azonosító, mely lélekminőség mintáitokat hordozza. A lélekcsaládok tagjai folyamatos kapcsolatban álnak és lélekminőségükben oda járnak találkozóra, ahol a családhoz tartozó Fény-tér rezgései vannak. Ebbe a Fénytérbe a lélekminta kódjával léphettek be, az vezet benneteket az adott szintre.

Létezésetek rétegződései által egyre több mintát vettetek magatokra az idők folyamán. Lélektesteitek rezgései átíródtak, minőségeik módosultak, ez vezet benneteket fizikai mivoltotokban.

De nem tagadhatjátok meg isteni eredeteteket! Isteni lélekminta-kódotok mindig alaprezgésetek lesz, bármivel is feditek el azt. Felvehetsz számtalan ruhát, tested nem változik, csak kinézeted.

Ez a minőség levethetetlen, mert Önnön Létezésetek! Ezek a minták lelki részeitek kapcsolódási pontjai többi létformátokhoz. Ezeken az isteni részeken át vagytok Egységben minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan részetekkel, egészen a szellemi világok dimenzióin át, teremtett mintáitokig.
El kell jutnotok lélekmintáitok eredetéig, hogy rezgéseit magatokba átírhassátok!
Minden szinteteken megtalálhatóak ezek a Fénykódok. Van, hol már feltárultak és van, ahol még rejtve vannak. Ezek a kódok olyan elemi Fény-részecskékbe vannak beleírva, melyeknek szerkezete és mozgása folyamatosan fenntartja az isteni rezgést.

A Fényrészecskék nem láthatók és nem érzékelhetők semmilyen földi eszközzel, azok csak lelki szemeitek előtt tárulnak fel, megfelelő ráhangolódás után.

Kinézetre olyanok mint a parányi merkabák, és működésük is hasonló, hiszen minden megnyilvánulásotokkal utazniuk kell lélektesteitekkel dimenziókon át.

A Fényrészecskék gömb alakúak, belül egy önmagába spirálisan visszahajló Fénytérrel. Ez a Fénytér spirális örvényvonalakkal tartja fönn a rezgést a folyamatos forgás által. Belső terében egy olyan fluid-energia található, mely a Teremtés Ős-energiájából való. Ez az Energia a megosztatlan Szellemiség, mely a részekre szakadás előtti nyomot hordozza. A Gömbök közepén egy kristályfény rezeg és önmaga központi magja körül pörög hatalmas gyorsasággal. Ez a pörgés indukálja a spiráltér forgását is.

A középpont az isteni szikra a Fény Magja.

A Fénygömb belső áramlása állandó de külső fényköpenyének forgása a környezeti rezgésekkel összhangban van.

Ez azt jelenti, hogy lélektestetek töltöttsége és Fényfrekvenciája arányában hol harmonikusan együttforog a belső mag irányában, hol pedig azzal ellentétesen.

Ez erősítő, vagy kiegyenlítő funkciót lát el.

undonditonal love

 

Az erősítő funkció a harmonikus fénysávok energiáiban következik be, ha lelketek töltöttsége (rezgése) és lélekmintáitok eredői az isteni minta által meghatározott hullámtartományon belül vannak. Ekkor együttrezgés következtében a Lélek-gömböcskék kapcsolódása harmonikus és rezgései áthatják lélekminőségeiteket. Ilyenkor isteni mintákat vehettek fel, és felsőbbrendű érzések hatnak át benneteket. A kapcsolódási pontokon olyan fényörvények alakulnak ki, melyeket a „mintagömbök” indukálnak, hogy berezegtessék az eredő energiával létezésetek szintjeit. Ekkor a Fényszálak, melyek lélektesteteket átszövik, mint a húrok berezegnek a Gömbök által keltett energiaszintre, és lélek-átminősülés következik be.
Lélekmintáitok elkezdik felülírni az alacsonyabbrendű én-ek képeit.

„Lélek-látásmód” változás következhet be.

 

Ezzel szemben a kiegyenlítő funkciónál a fénysávok nem egyeznek, és az eltérés megszüntetésére a Gömbök burka a Fénymag és a fluid-esszencia forgásirányával ellentétesen pörög. Erre azért van szükség, mert a lélekminta, amit hordoztok, nem rezeg együtt az isteni eredővel, így ki kell oldani belőle az elhangoló energiákat. Ez az ellentétes forgás egy tisztító funkciót is ellát. Kisöpri a lélektest szélére a disszonáns energiákat. Ezzel azt a történést generálja fizikai síkra is, hogy leképeződnek az energiaminták, amit meg kell élnetek a kiegyenlítéshez és az elengedéshez, azaz feloldódnak a karmikus lenyomatok. Ha a lélektest frekvenciális hullámtere eléri az isteni minta Fénysávját, megteremtődik a harmonikus együttrezgés, a Gömbök külső forgásiránya is beáll megegyezőleg. Elindul az erősítő funkció.

 
A Fénygömb funkciók aszerint váltakoznak, hogy a lélekminta hullámterek rezgései miként viszonyulnak az eredőhöz. Minden megnyilvánulásotokban az adott minták viszonyulnak a Fénygömbök rezgéseihez, az eredendő Lélekminőséghez. Ez a Teremtő Fény rezgése, mely generálja a kiegyenlítődést. Ez átminősítések sorozatán keresztül a tiszta rezgések irányában haladva történik.

 

Az átminősítés egy folyamat, melyet segíthet vagy hátráltathat fizikai és lelki energiatereitek Fényminősége. A lélekkapcsolatok megerősítő funkcióinak aktiválásához a tisztításnak végbe kell mennie! Lélekmintáitok átírását segíthetitek a tudatos elengedéssel és feloldással. Ha rezgéseiteket tudatosan megemelve az isteni minőség tartományaiba törekedtek és ezt lelki tisztulás és fizikai reakciók szintjén is felvállaljátok. Fel kell ismernetek kapcsolódási szintjeiteket, és közelítenetek kell a felsőbb minőségetekhez, hogy a lélekminták átírása megtörténhessen és a lélekgömbök átkapcsolhassanak megerősítő funkciójukba.
 

Kapcsolódjatok lelki tereitek Fényeihez és rezegjétek át léteteket az isteni minőségben!

Fejlődésetek iránya ez, utatok hossza rajtatok múlik.

Földi mesterek, vegyétek fel isteni minőségetek és egyesítsétek lelki erőiteket a Fény mintáiban!

 
Isten Fényében, Oxion szólok hozzátok
 
 
 
Pusztai Orsolya
 
 
 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés