Collective Consciousness 1

Tudati terek átrendeződése – mesteri tanítás

 

A Tudatosság fénye az emberi lét alapja és a Teremtés megtartója. Ezen tudatosság jelen van minden szinten más-más formát öltve rezgésein át.

A tudati tér fenntartója minden létformának, így az ember által ismert világnak is.

A Földi élet létrehozója az emberi tudatosság szellemi része, megélője a kollektív tudati mintán keresztül az ember egyéni elmetudata.

Ez a tudat, mint zongorában a billentyűk játssza el az élet dalát, az ember csak azt felejti el, a hangzás nem csak az ő érdeme: húrok, pedálok és a zongoradarab nélkül nem működik.

Ebben a példázatban: a billentyűk az érzelmek, a pedálok a gondolatok, a zongoratest az ember, a húrok a Fény DNS hálózat, melyek az információt rezegtetik a szellemi és fizikai szintek között, a zongoradarab, amit hallunk a sors dallama, a művész pedig a szellem, ki eljátssza tiszta vágyait.

Az ember világa azon látszat, vagy álom, melyet a szellem vágya teremtett mint ideát. Míg a szellem megtartja figyelmét ezen téren, a világ Él.

A fizikai síkon létező tudatosság és a szellemi idea összekacsolója a Krisztus-háló tere. Ezen a téren keresztül lesz az álomból valóság, melyet emberi elme él.

Ahogyan emberként egy történet lejátszódik a fejetekben, ahogyan álmodozva végigéltek magatokban egy történetet, úgy válik a szellem által az ember is valósággá.

A szereplők élnek és „önállósítva” magukat saját játékba kezdenek, és a történet magát kezdi alakítani.

Igen, de minden történetnek már előre van egy eleje és egy vége, melyet a létrehozó vágy megélni kíván, ez a forgatókönyv, mely a szellemi tér Akashájában olvasható.

A szellem álma bennetek ölt testet és vágya a boldogság és szeretet megélése ebben a történetben, így amikor a szereplők nagyon eltérnek a kijelölt úttól, az álmodó visszatereli őket.

 

conscious shift

 

Ilyenkor tudati beállítás történik, mint amikor a hangok hamisak és a húrok hangolásra szorulnak: nem baj, ha kicsit más a dallam, de ne legyen hamis.

A szellem ujjai a billentyűkön továbbra is játszanak, de most elhangolódtak a húrok. A Kollektív tudati mintákban felhalmozódtak azok a kötöttséget okozó gondolati és érzelmi csomók, melyek a húrokra tapadva mindezt okozzák.

Így hívják a zongorahangolót, aki nem más mint a Krisztus tudat fényhálójában rezgő isteni alapminta, az emberi ős-kép. Azaz a hangvilla!

Ezt a hangvillát megszólaltatják és rezgése átjárja a kollektív tudat tereit, melyen keresztül minden emberi tudatosság átrezgésre kerül.

hangvilla

A hangvilla előkészítése már ez év (2015.) elejétől folyt, és Húsvét áldott napjai készítették elő a megszólaltatását.

2015. április 22-én került sor e rezgés aktiválására, hajnal 04:00 órakor. Ez a rezgés egész nap érezhető volt és este, 22:00 órakor csendesült el. ilyenkor a szellemi térben az ember Őshangja rezeg, átjárva mindent. Ha belső füllel figyeli az ember, zengése ismerős…

 

2015. Október 10-én újra megszólal az univerzális hangvilla 0 óra 10 perckor és éjfél előtt 10 perccel, 23:50-kor csendesül el....

 

A hangolás energiája a tudaton keresztül érkezik és szétárad az emberi energiarendszerben átrezegtetve az auraterek, csakrák és energiavezetékek sorát… majd a testi szintre érve a sejtek alaprezgés-minőségét, a sejtmagban tárolt Fény-DNS mintákat hangolja.

A szellemi hangvilla a Krisztus-háló terében megszólalva az egész dimenzionális teret, amit mi a saját Naprendszerünknek nevezünk, átrezegteti. Minden tudati frekvenciát összehangolva így, az ősrezgés alapminőségével, melyet a keleti filozófiában OM/AUM - nak neveznek.

(Saját megjegyzés: Mivel a rezgés-módosítás célja a gátak disszonanciájának kioltása, így a bennünk lévő velünk ellentétesen rezgő, azaz minket bántó akarati-, érzelmi-, és gondolati képek is rezegni kezdenek majd. A bennünk létező pozitív dolgok jobbá válnak, de a negatív minták is erősödhetnek.)

 

spirit painting

 

A hangolás minden tudatra érvényes, nem számít milyen formában létezik, így az ásványvilágtól az emberi szintig, a látható és láthatatlan tartományok elejétől a végéig.

Az elmetudat számára olyan lesz, mintha álomvilágban lebegne, hullámzik majd a tér, mintha messziről jönnének a hangok, a rezgés elhomályosít minden tisztának hitt gondolatot, érzést, feltóduló energiák, összevisszaság lehet jellemző.

E napon érdemes tudatosan összekapcsolódni a magasabban rezgő tudat irányító erejével, magával a Krisztus-háló terével, így a hangolás szellemi szintű vezérlése megtart a középpontban.

A Kristály-háló megpendülése frekvencia-rezgést keltve áthangolja a kollektív tudat alapminőségét, ezen keresztül az elmetudat hitrendszereit is. Természetesen az ego ellenállása most is megnyilvánul, hiszen ismeretlen területre tévedve rögtön támad… de ez a támadás megnyitja az ember maga köré épített falait, és a vélt fényt átragyogja a valódi.

A szellemi világ segítő erői most is jelen vannak és mindenkire figyelnek. Angyali és mesteri tudatosságok fogják át a teret, hogy segítsék a hangolást és az elmetudatot megtartsák a földi valóság szintjén.

E rezgés hatására sokan úgy érezhetik, eltávolodnak a földi valóságtól. A bennük rezgő minták felszabadulásának köszönhetően vagy pozitív vagy negatív érzelmi spirálba kerülhetnek.

Ez a spirálörvény felfelé emel, a pozitív érzelmi tartományok szintjén, a boldogság és az eufória rezgéseibe, vagy lefelé húz, a negatív minták megnyilvánulása révén a félelem és az elkeseredés sötétségébe.

Engedd bele magad, mint a víz sodró örvényébe, mely leránt és kidob téged. Minden egyes ilyen érzelmi örvény megélése egy minta elengedése, mely nem szolgálja már fejlődésedet.

 

a spiral1

 

Bármelyik is történik, a középpontba helyezkedés az, mely nem enged túlzott teret a megélésnek és a legnagyobb örvények közepette is nyugalomban tart.

A gyakorlat előtt földelj le.

Középpontodat önmagadban keresd, először testi szinten: találd meg azt a pontot a testedben, ahol azt érzed, minden részed könnyen elérhető és harmonikusan érezhető. Addig helyezkedj magadban, míg ezt a teret meg nem leled. Ez lehet a kisujjad körmében, de a hasadban vagy a szívedben is.

Ha belehelyezkedtél a tudatoddal úgy, hogy érzéseidet és gondolataidat is ide összpontosítod, akkor innen megszólíthatod lelki középpontodat, melyből egy fényszál érkezik hozzád. A fényszál mentén indulj el és helyezkedj lelki középpontodba úgy, hogy közben nem feleded el testi központoddal a kapcsolatot. Majd innen szólítsd meg szellemi tudatod vezérlő központját és lásd, hogy egy újabb fénysugár jelenik meg neked. Ezen keresztül kösd össze testi-lelki-szellemi központodat és gondolatoddal állj bele, mintha te lennél ez a fényoszlop… hiszen te is vagy.

Most érezd, hogy ebben a fénytengelyben te bárhol lehetsz… fent vagy lent… mindig önmagad középpontjában maradsz.

Így ereszkedj vissza fizikai tested és elmetudatod síkjára és tartsd meg ezt a központosított érzést magadban.

A hangolás ezen keresztül nyugodtan és harmonikusan megy végbe benned, még akkor is, ha az örvények körötted dolgoznak.

Tiszta tudatotok áthangolása és a sors dallamának maghallása bennetek, most fejlődésetek útja.

Igaz megéléseket, szeretettel üdvözöllek benneteket!

„C” Fénymester

 

Köszönettel és hálával adom át nektek a mester üzenetét.

Szeretettel

Pusztai Orsolya

www.kristalycsakra.hu

 

 

fényoszlop1