Lord Melchizedek

Melkizédek arkangyal a Mértékletességről…

 A mérték: a Mennyei-Érték-Rend!

  

Minden középpontja, melyből kitekintve, Minden ugyan annak látszik. A M-érték a központi Tengely, melyből kitekintve a Teljesség tiszta KÉP-e jelenik meg előtted. Ez tart téged harmóniában, ez tart téged egységben, ez tart téged isteni Tudatodban s Létedben. Mert e nélkül elveszted a kapcsolatot, s kiesel abból a Fényből, mely Tudatodon keresztül kapcsolódik isteni Valódhoz, szellemi Teredhez.

A MÉRTÉK az isteni Törvények szerint való Létezés, melyben a mennyei ÉRT-elem jelenik meg.

Ez az Értelem egyszerűen elfogad, tudja mi a Való, és ebben az elfogadásban minden JÓ!
Mikor emberként összehasonlítotok, nem az istenihez hasonlítjátok a dolgot, hanem egy-máshoz, de ha nem veszitek észre mindenben az isteni LÉNYeget, akkor pont azt felejtitek el, ami a VALÓság Bennetek is: az ISTENi MAG.
Mindenben ott van az isteni Fény, mert Minden belőle született, és ez minden M(inden)-ÉRTÉKE, a Mennyei Atya ÉRTELME.

Ez az Ért-Elem.

Ez adja meg Mindennek Lényegét, de ez csak azzal az Értelemmel fogható fel, mely bennetek: FÉNYTUDATotok!

Ez a Fénytudat a szellemi, tiszta, igaz tudás, mely szellemetektől árad, s akkor kapcsolódhattok hozzá, ha ti is benne vagytok a Mértékben! Ez a Mérték nem más, mint amikor saját, tiszta, Fénytengelyedben állsz! Mikor szellemed középpontjában, lelked tiszta fénye, s lelked középpontjában emberi valód szentsége van!

Ez a Közép-Pont az Isteni Mag, mely körül minden forog! Egyensúlyban – Létezésben!
Ez a M-érték, a Mennyei-érték, a Középpont, az isteni Lét, a Fényszikra, s a Mag! Mely körül ti is táncoltok a Létezés szent dalára, mely körül minden forog a Teremtés ritmusára.
Ez bennetek is bennetek van, érezzétek! Akkor, ha emberként az időre nem tekintetek, akkor is érzitek a ritmust, a lélekdalt bennetek, az értéket, mely saját, tiszta Önvalótok.

Ez az, mihez igazodjatok, ez, min át lássatok s értsetek. Ez, mihez mérjetek.

Két dolgot csak isteni szemmel lehet EGY-ként látni. Ha összehasonlítotok valamit, de az istenit nem ragadjátok meg benne, s nem engeditek be szívetekbe, különbözőnek, eltérőnek látjátok, így nem tudtok összekapcsolódni vele, mert a lényeg az, mit elmulasztotok.

Ez a Mérték, s a Mértékletesség szent erénye vezet el, ehhez a tudáshoz: a Mennyei értékrendhez!

A Mértékletesség szent erénye mutatja meg, mikor vagytok a középpontotokban, mikor tudtok harmóniában belőle kitekinteni, a szellemi, a lelki és a fizikai Központ egységéből.
Ha elmozdul e pont, a mérték már nem isteni, hanem emberi. Akkor ez az isteni Érték-Rend, az emberi mércével mérve érthetetlen, felfoghatatlan.

Ezért tartsátok meg magatokban a Mértékletesség szent erényét, mert ez a Fény igazítja vissza szent Központotokba ÉRT-elmeteket.

A Mértékletesség erénye olyan isteni Fénysugár, mely mindig a központba mutat, melyből minden a Valóságnak, Igazságnak és az isteni Értéknek megfelelően látszik. Ez harmóniában tart benneteket, és megértitek, mire van igazából szükségetek fejlődésetekhez, s mire nem.

A Mértékletesség szent erénye Fénysugár, mely oszlopként mutatja központotokat és szívetekben tiszta, isteni szikrátokat, melyhez hozzákapcsolódva értitek a Mennyei-Értékrendet Bennetek!

Amíg kívül keresitek és az összehasonlítások útvesztőiben csak emberi szemmel figyeltek, azt mit hasonlónak láttok, meg akarjátok szerezni, hogy az egyensúlyt biztosítsátok magatokban. De a földi értékek csak akkor válnak javatokra, ha az isteni Mértékkel nézitek, s mennyei szent Szívetek érti annak lényegét.

Ha értitek a LÉNYeget, az isteni Törvényt, akkor szent harmóniája benne van szívetekben és átvilágítja értelmeteket. Ekkor pontosan tudjátok Egységetek középpontjából, hogy minden TI VAGYTOK!

Bár az emberi lét támaszt szükségleteket bennetek, mindent megkaptok, ami az életetekhez kell! Mindaz, mi boldogságot szerez nektek, ebből a belső harmóniából sugárzik kifelé. Az érték akkor válik javatokra, ha a belső, tiszta Mérték, a külső mértékletességgel egybe kapcsolódva a szent isteni Törvény harmóniájában tart benneteket.
Ezért keressétek meg tiszta Közép-pontotokat a Mértékletesség szent erényével Bennetek, s az a Fénypont szívetekben isteni Szikrátokra mutat. Ha képesek vagytok a Mennyei-Érték kapcsán ebbe belehelyezkedni, a Mértékletesség erényével az egyensúlyt így megtartani, akkor itt földi létetekben pontosan meglátjátok és megértitek: mindenetek megvan, mert ti magatok vagytok a Minden.

Ekkor minden pontosan azzá válik fizikai szinten körülöttetek, ami megláttatja ezt az egyensúlyt és megtartja szellemi erőtökkel, lelki fényetekkel, emberségetekkel!

A Mértékletesség sosem túlzó, mert a Mennyei Értékkel való tiszta Egyesülés minden szinten.
A közép-pont Fénytengelyében a Létezés tánca harmonikus – egyensúlyban van. Innen bármerre is indul figyelmetek, Érték-Rendetek az istenivel Egy-ként a M-Értéket adja meg!

Hívjátok hát a Mértékletesség szent erényét és tiszta fényét létetek igaz egységén át emberi szívetekbe és árasszátok szét e Fényt, hogy az egyensúlyt megmutassa nektek!

Kerüljetek Önmagatok központjába, isteni Szívetekbe, s lássátok a Mennyei-Érték-Rend általatok nyilvánul meg emberi létetekben.

A Mértékletesség szent Fénye segít, hogy mindenben felismerjétek ezt az Értéket, és vele összekapcsolódva értsétek meg lényegét.

Ha ez a Mennyei-Érték vezet, a Mérték útmutató lépésein át haladtok, és emberi életetek kiteljesedése a tiszta, isteni Értelem győzelme.
Áldottak vagytok – Mértékkel éljetek!

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra