UniversalLaw2

2020. Március – Szellemi törvények egyedi kódjai

A hónap mantrája:

SZERETETNEK RENDJE LELKEM HITVALLÁSA

VALÓSÁGGÁ VÁLIK SZÍVEMNEK VILÁGA!

 

Az idei év előrejelzésében már írtam, hogy 2020 energetikailag az önmeghaladás és ezzel együtt az előrelépés éve.

 

Ez azt jelenti, hogy megtanulunk átlépni az eddig akadálynak vélt dolgokon, felismerjük a kifogásainkat és kezeljük őket, tudatos célokat jelölünk ki, és változtatunk azokon a dolgokon, amik eddig nem vezettek eredményre, így teremtve meg a lehetőségét annak, hogy újabb készségek és képességek mutatkozzanak meg, és fejlődjenek bennünk.

A harmadik FéyDNS szál energetikai vezérlése újabb univerzális erőt közvetít a rendszerünkbe, hogy összehangolódva a REND törvényével egységbe kerülhessünk minden részünkkel.

Az Univerzális ember, akinek hangolása január hónapban furcsán érezhető volt… a csillagok szülötte, a februárban érkező őskép rezgések… ezt kívül és belül is éreztették velünk, a most leáradó márciusi hangolás erői… mindezt rendszerbe hozzák, valamint előkészítik a többi hónapban érkező erő harmonikus bekapcsolódását is.

 

Március hónap az univerzális törvények behangolásának hónapja. Ezen törvények mutatkoznak meg a teremtés erőiben, a csillagok és bolygók születésében, mozgásában és pusztulásában, a földi természet és az emberi működés rendjében is.

Ezek olyan szellemi erők, melyek „láthatatlanok”, de érezhetők.

Esszenciái a létezésnek, feltételei a teremtésnek!

 

Amikor a FényDNS harmadik szálja beaktiválódik, akkor tudatilag illeszt be minket az EGY-séges isteni Rendbe, hogy megértsük és meg is éljük a Törvényeket. Életünkké váljon a teremtés rendjének követése a szellemi törvények tisztelete. Így vagyunk képesek saját életünkben is rendet teremteni… ez most mindenkinek a saját fejlettségi szintjén egyedi kódokkal dolgozik...

 

De milyen törvényekről is beszélünk?

Olyan alapelvekről, melyek az isteni tudatban, az univerzum rendszerében parancsként működnek, és akár látjuk és értjük őket, akár nem beteljesednek.

Sok univerzális törvény létezik, de most csak arról a hétről beszélek, melynek erőit a fénygerincen található 7 főcsakra hordozza és irányítja bennünk. Ezeken keresztül kapcsolóduk be az Univerzum egyéb áramlataiba, melyek az áldást, szeretetet, a tudati evolúciót, a vonzást és egyéb törvényeket működtetnek bennünk…

 

1 RPNBXYEenvHhkhilGgLL6w 

 

 

1. Szabadság törvénye – gyökércsakra – szabad jog az élethez

A szabadság törvénye biztosítja minden lény saját létének szabadságát és törvényét arra, hogy a szabadságot ezen a törvényen keresztül megélje. Ez a törvény szabadságot ad ahhoz, hogy mindenki önmaga lehessen, szabadon dönthessen és cselekedhessen a törvény határait megtartva (azaz másokat szándékosan nem bántva).

Mantrája: Elismerem önmagam és minden létező szabad élethez való jogát!

 

 

2. Egység törvénye – szakrális csakra – szabad jog az áramláshoz és kapcsolódáshoz

Az egység törvénye kimondja, hogy minden élet egy valóság, egy teljes egység része. A részek különbözőségének kapcsolódásán keresztül, a megismerés által jöhet létre a teljesség. Minden mindennel összefügg, így fejlődni úgy lehetséges, ha az ember meghaladja az önzését, megtanul együttműködni és a teljesség célját szolgálni.

Mantrája: Hálával adok és fogadok mindent, így tartva fent életemben a bőség körforgását!

 

 

3. Önmegvalósítás törvénye – hasi csakra – a felelősségteljes döntések megélésének joga

Az önmegvalósítás vagy az énfejlődés törvénye kimondja, hogy minden lénynek saját magának – a saját tudása és saját munkája (megtapasztalása) által, a saját felelősségének (karmájának) tudatában kell megszereznie az összes felismerést, tulajdonságot, képességet és bölcsességet, mely elvezeti a kozmikus mindentudáshoz és mindenhatósághoz, azaz a teljességgel való összekapcsolódáshoz.

Ez az önmeghaladás törvénye is, mely ennek, a 2020-as évnek a legnagyobb tanítása…

Mantrája: Felelősséget vállalok önmagamért és a fejlődésemért, beteljesítem önmagam!

 

 

4. Önaktiválás törvénye – szívcsakra – a valóság elfogadásának joga a szeretetben

Az önaktiválás törvénye kimondja, hogy minden létezőnek (embernek) joga, hogy a saját módján fejlődjön.

Az Éntudat az aktivitáson, azaz a saját megtapasztaláson és az ezzel kapcsolatos saját felismerésen, megértésen és elfogadáson keresztül fejlődik. Mindenkinek saját magának kell megtapasztalnia és minden tapasztalatot saját magának kell feldolgoznia ahhoz, hogy az megértéssé és képességé válhasson, ezáltal az ember az önismeret útján haladva a végső igazságra találjon.

Mantrája: Megengedem magamnak, hogy minden helyzetben felismerjem, és szeretettel elfogadjam azt, ami a fejlődésemet szolgálja!

 

 

5. A szándék törvénye – torokcsakra – az információáramlás joga

A szándék törvénye kimondja, hogy minden létezőre szándékától függően (ez lehet tudatos, de tudattalan is) minden új életformában olyan erők hatnak, és olyan szituációkba kerül, amelyek megadják az énnek a szükséges tapasztalatokat éppen azon az evolúciós szinten. Ezen tapasztalatokat saját szándékával szólította be, és saját fejlődését szolgálják. A szó hatalma ezt segíti.

Mantrája: Tisztán nyilvánítom ki szándékomat a fejlődésre és a tudatos megélésre!

 

 

6. A megvalósulás törvénye – homlokcsakra – a vágyak beteljesüléséhez való jog

Minden befektetett energia a körforgásban visszatér az elindítójához és eredményt hoz. Az elültetett mag kikel és learathatjuk a gyümölcsét.  Minden, amit valóban tettünk cselekedetben, szóban, érzésben és gondolatban – vagy elmulasztottunk megtenni – visszahat ránk ugyanolyan hatással. Minden megteremtett gondolat, érzelem, akarati erő megnyilvánulni vágyik, így olyan helyzeteket és lehetőségeket teremt, melyben megélhetjük vágyainkat, elérhetjük céljainkat a befektettet munka szerint. Ez a törvény segít meglátnunk erőnket, tisztelni vágyainkat, becsülni mindazt, ami van!

Mantrája: Tudom, hogy tiszta vágyaim beteljesülnek, mert teszek értük!

 

 

7. Fejlődés törvénye – korona csakra – az önvaló keresésének joga

A fejlődés törvénye kimondja, hogy minden élet – a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig – fejlődik, mert olyan erők működnek mindenkiben, melyek meghatározott módokon meghatározott célok felé vezetnek, hogy mindenki beteljesíthesse végső célját, és önmagát, mint isteni lényt (Istent) felismerje.
Minden létező a megnyilvánulás folyamata során, saját fejlődési ütemében eléri a kozmikus tudatosság és hatalom legmagasabb fokát: Önmagát. Ennek módja önmagunk keresése és megtapasztalása: ki vagyok én és mi a dolgom a világban?

Mantrája: Isteni létezőként saját fejlődési utamat járom, önmagam megtalálom!

 

 

Március hónap során érdemes végig menni többször ezen csakrák igazságain, és hangosan kimondani a mantráikat.

 

Ezek a törvényszerűségek egyedi kódokkal segítik bekapcsolódni a harmadik FényDNS szál rendszerét, így a szellem törvényei rendet teremtenek az Életünkben.

 

Csodás megéléseket!

 

Áldással, Pusztai Orsolya – lélekmentor

 

www.kristalycsakra.hu

 

ido