9885f8b3b776aa1a7c99b12bab6228a5

2020. Február – Őskép hangolás

A hónap mantrája:

ISTENI ŐSERŐM BELŐLEM SUGÁRZIK

SZERETETEM FÉNYÉBEN EMBERSÉGNEK LÁTSZIK!

 

Az idei év előrejelzésében már írtam, hogy 2020 energetikailag az önmeghaladás éve.

Ez azt jelenti, hogy megtanulunk átlépni az eddig akadálynak vélt dolgokon, felismerjük a kifogásainkat és kezeljük őket, tudatos célokat jelölünk ki, és változtatunk azokon a dolgokon, amik eddig nem vezettek eredményre.

A második FéyDNS szál energetikai vezérlése is nagyon erőteljes és ugyanakkor emberi elmével felfoghatatlan. Ahhoz, hogy megértsük, el kell tudnunk vonatkoztatni a csak anyagi formákban gondolkodó szintetikus elmeműködéstől, és teret kell adnunk a szív által vezérelt teremtő képzeletünknek.

Az Univerzális ember, akinek hangolása január hónapban furcsán érezhető volt… a csillagok szülötte.

Földre érkezésünk előkészítésében Naprendszerünk csillagképei és bolygói is segítenek, hiszen olyan készségeket, képességeket kódolnak belénk, amik személyiségünk tartópillérei lesznek.

Mikor karmaasztrológiai konzultációt tartok, vagy éppen a tanítványaimnak mesélek az minket alkotó energiákról, elmondom, milyen fontos tudnunk, hogy az őselemek ereje eleve bekódol minket felépítésünkre és feladatainkra.

 

zodiacbelt

 

Most, 2020 februárjában a második fényszál, a csillagbeavatásokon keresztül, a 12 zodiákus rezgésén és minőségén át aktiválja bennünk őserőnket!

Ez úgy történik, hogy egymás erejében fénykerékként összekapcsolódnak minden erőközpontunkkal, fénytestünkkel és folyamatos impulzusokkal aktiválják a szunnyadó ősrezgéseket bennünk.

Úgy képzeld el, mintha egy csodálatos fénykarika áramlana folyamatosan fel és le az aurád körül…

De mik is ezek a rezgések, és hogyan is aktiválnak minket a csillagjegyek?  Lássuk…

Az asztrológiai óra, melynek számlapján 12 zodiákus áll, most visszafelé halad… a múlt erejét hozza elő, és ehhez vissza kell vezessen az eredethez, a megnyilvánulást hozó ősi felismeréshez, a Létezés vanságához (ősrobbanás).

 

daily horoscope october 8 star sign astrology star sign zodiac today 1187720

 

Ez az óra olyan ütemben jár, ahogyan a te lélekritmusod igényli… ezért nem adok időperiódust, csak annyit, hogy február hónapban.

Minden zodiákus erő a növő Holdban felépít, a Teleholdban beaktivál, a fogyó Holdban levezet (elenged), az Újholdban stabilizál.

A csillagképek kódjai folyamatosan rezegnek végig a fénygerinc és fénytest rendszer vibrációin.

 

Ezért azt ajánlom, írd ki magadnak a csillagkép mantrákat, és mondogasd azt, amelyiket aznapra érzed. Ez természetesen lehet több is…

 

12. Halak csillagkép - A fizikai megtestesülés ősképének aktiválása

Minden azért történik velünk, hogy megértsük azt, túlemelkedjünk magunkon és gyakorolhassuk a nagylelkűség erényét. Így élhetünk a szeretet szabadságával.

A VALÓSÁGBAN ÉLNI ANNYI, MINT ISMERNI AZ ISTENI KEGYELMET

 

11. Vízöntő csillagkép - Lélekenergiák inkarnációs, érzelmi feltöltésének aktiválása

Lehetőségünk van feltárni és kimondani az igazságot, de sokszor a hallgatás erénye az utunk. A meditáció csodái feltárulnak előttünk, így megszabadulhatunk az eszményinek hitt álomképektől, de sokszor mindez csak nekünk szól és hallgatásra kér.

ÖNMAGUNKBAN ŐSZINTÉN FELTÁRT ÉRZÉSEINK UTAT MUTATNAK

10. Bak csillagkép - Tudati aktiválás, lélekinformációk időkódokkal való feltöltésének befejezése

Hittel, az isteni törvény és a szeretet fokozott erővel érvényesül, így megpillanthatjuk, hogy mi magunk vagyunk életünk irányítói. Kellő bátorsággal tehetünk is ezért és beteljesíthetjük a megváltás ígéretét.

HIT ÖNMAGUNK EREJÉBEN - EGYESÜLÉS AZ ISTENIVEL

 

9. Nyilas csillagkép - Az Ősmag lelki beaktiválásának rezgései

Minden rendező elv, hit és törvény, az Igazság Fényében átalakul, ha az égi tudás megnyilvánul a hétköznapok világában. Akkor tudunk az Igazságban élni, ha gondolatainkat is ez az erő irányítja és lemondunk az ítélkezésről. Ezután már minden szavunk is Igazságot szól.

TÜRELEMBEN FELSZABADULNI - A SZELLEM EREJÉVEL

 

8. Skorpió csillagkép - A lelki identitástudat aktiválása, mely alárendeli magát a Felsőbb ÉN irányításának

Az önzetlen szeretet ébredését segíti, ha letesszük mindazokat a terheket, amiket életek óta cipelünk. Mindezt türelemmel meg kell látnunk, és minden lehetőséget megragadva botlásainkat kijavítanunk. A belátás gyakorlásával felismerhetjük tévedéseinket és megbocsáthatunk.

FELSZABADULNI A KÉNYSZER SZORÍTÁSA ALÓL, ÚJ ÉLET LEHETŐSÉGÉT HOZZA EL

 

7. Mérleg csillagkép - A szellemi és lelki kapcsolat összehangolásának rezgései

Életeink során megtapasztaljuk saját korlátainkat azért, hogy felül tudjunk rajtuk emelkedni és harmóniát teremthessünk! Ez a nyugalommal járó elégedettség elvezet el bennünket a higgadtság gyakorlásához.

ELFOGADNI MINDENT ÍTÉLKEZÉS NÉLKÜL, MEGLÁTTATJA VELÜNK A TELJESSÉGET

magic circle with zodiacs sign vector 18590300

 

6. Szűz csillagkép - Az isteni tulajdonságjegyek és érzelmek lelkiesítésének aktiválása

Életünk célja a létezés magjának feltárása, ami az örökkévaló mozgásban és újjászületés erejében rejlik. Az úton sok türelemre és önuralomra van szükségünk, hogy a változásokat megértsük. Ha segítünk másoknak megérteni életük eseményeit, megtanulunk szívből tapintatosnak lenni, és magunkkal szemben is elnézőbbekké válhatunk.

MEGSZABADULNI A FESZÜLTSÉGTŐL ANNYI, MINT LEMONDANI AZ AKARÁSRÓL

5. Oroszlán csillagkép - A teremtő erő aktiválása, dolgok létrehozása a szellemi akaratban

Uralnunk kell az elemi ösztöneinket, és át kell lépnünk őket, mert így derül ki mennyire időtálló, amit teremtettünk.  A függetlenség és a szabadság akkor élhető meg, ha előtte megtanuljuk megbecsülni mindkettőt. Ha legyőztük a fájdalom és a félelem útvesztőit, megerősödünk… és önmagunk lehetünk.

HA TÚLLÁTUNK A FELSZÍNEN, FELISMERJÜK LEHETŐSÉGEINKET

 

4. Rák csillagkép - A Fény „anyagi” minőségébe való átalakulásának aktiválása, transzformáció

A belső világ szépsége feltárásra vár, a bensőséges létezés harmóniában van a külső világgal és az önzetlenség erényét gyakorolja. Az önzetlen létezés azonban nem érthető meg a megtisztulás ereje nélkül. Az önzetlenségtől válik tisztává az ÉN, és a tisztaságban fedezi fel Istent.

AZ ÖNZETLEN MOSOLY FELDERÍTI A SZÍVET, HOGY TISZTÁN RAGYOGHASSON

 

3. Ikrek csillagkép - A szellemi identitás, szellemi Én tudatosság aktiválása

A kiegyenlítődés ereje mindenkiben létezik, a kettősség eggyé olvadása nem az akarattal való irányítással érhető el. Kitartás és az isteni elvekhez való hűség vezet hozzá. A hűség azt jelenti, hogy bízunk az Örökkévaló irányításában és kitartással követjük utunkat.

ÁTLÁTNI AZ ÉLET DOLGAIT, ANNYI, MINT HŰNEK MARADNI AZ ISTENIHEZ

 

2. Bika csillagkép - Isteni hatalom és erő aktiválása

A jóságos gondviselő erő táplál, biztonságot nyújt, kitartó céltudatossággal segít az úton. Ha ráhagyatkozunk, megtaláljuk belső egyensúlyunkat. Ennek a kiegyenlítő erőnek a megteremtése és a benne való létezés, a lélek fejlődését eredményezi, mely az isteni kegyelem ajándéka.

A RAGASZKODÁS ELENGEDÉSE ÉS A BELSŐ BÉKE MEGTEREMTÉSE VEZET A FEJLŐDÉS ÚTJÁN

1. Kos csillagkép - Krisztusi beavatás, Isten-Egység aktiválás

Az útnak mindig csak a kezdete nehéz, az élet forrása kiapadhatatlan lehetőségeket hordoz. Ha ezt tisztelettel és szeretettel megértjük, feltárul előttünk a krisztusi Én, az Istenember. A tisztelet erejének felismerése segíti az áldozat erényét megszületni létünkben. Így leszünk képesek megbecsülni mindazt, ami bennünk és körülöttünk létezik.

MÁSOKKAL TÖRŐDNI, LEHETŐSÉG ÖNMAGUNK MEGISMERÉSÉRE ÉS TISZTELETÉRE

 

 

dream source decode messages

 

2020 februárja a második Fény DNS szál hangolásában a szellemi őskép rezgéseinket állítja be bennünk, így ősi tudat-esszenciáink és őssejt vibrációink aktiválódnak.

Figyeljünk a Holdfázisokra, február szintén növő Holdban indult, így céljaink tudatosításának időszaka van!

Február 9-én, vasárnap lesz oroszlán Telehold, ami segít őserőnket megszólítanunk, hogy életünkben saját világunk királynőinek és királyainak érezve magunkat lépjünk tovább utunkon.

Február 11-én, a hónap mágikus napján együtt, a kedd esti meditáción behangoljuk a 2. Fény DNS szál rezgését.

 

Csodás megéléseket!

 

Áldással, Pusztai Orsolya – lélekmentor

 

www.kristalycsakra.hu

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés