lightningtunneleye

2019. December – A szellemi önvaló üzenete

A hónap mantrája:

ISTENI FÉNY RAGYOGÁSOM – SZELLEMI VÁGY UTAZÁSOM

LELKI ÁLDÁS SZÜLETÉSEM – BETELJESÍT EMBERSÉGEM!

 

2019. DECEMBERE a 12-es rendszer utolsó dimenziójának behangolása. Folytatódik és egyben ebben a szakaszában lezárul annak a tudati vibrációnak a felépítése, mely behangolja rendszereinket az Új Földmátrix-hoz való kapcsolódásra…

Ez a hangolás egész évben, folyamatosan rendezi össze én-jeinket és síkjainkat.

Egy kis ismétlés:

Én-ek alatt a bennünk létező érzelmi-gondolati-akarati minőségeket értem, melyek olyanok, mint a színésznek a szerepek… ezek adják reakcióink milyenségét… azaz a játék minőségét…

Síkokon én a tudati dimenzióinkban található törvényszerűségek programjait értem… azaz minden olyan lélekemlékezetben lévő képet, melyek megéléseink minőségét befolyásolja. Ilyen sík pl. elménkben a tudatos, és a tudatalatti tartomány is. Ezek adják az én-ek irányítási programjait, azaz a „milyenségünk” alapját: ez az énjeink által megtanult szöveg…

December szimbóluma a bal oldali Téridő-csakrában – a Halak csillagképben – a Jupiter kegyelem-bolygó és a Neptunusz médiumi csatorna-aktiválásában – és a tudatos önfelismerés erejében mutatja meg magát.

 

0407rac

 

Lássuk, mi várható:

A bal oldali Téridő-csakra hangolás – a téridő aktuális dimenziójába-helyezkedés megélése, az Univerzum tér-, és idősíkjainak dekódolása - és az univerzális tanítások befogadása és megélése, ugyanakkor ezen tudások átadása is. Magasabb világok létformáival történő tudatos kommunikáció és kapcsolattartás. A bennünk élő galaktikus bölcsesség és életesszenciák további igazságainak kibomlása, hogy azokat átörökíthessük …

A Téridő csakrák rendszere egy olyan tudati vibráció, mely segít az agynak, hogy adó-vevőként működve lefordítsa és értelmezze az univerzum tudati kódjait. Ez azt jelenti, hogy tudatos kommunikációra tesz képessé minket, abban a mátrixrendszerben, amelyben vagyunk.

Ez a csakra-rendszer, úgy, mint az előző Alfa és Omega páros, két erőközpontból áll.

Mindkettő a fő gerincáramon kívül, az auratérben található, az emberi fej magasságában, a jobb és a bal halántéktól kifelé, kb. 20-30 centiméterrel.

A csakrák vibrációja az adott teremtés megélésével, tudati információjával és a megélésekhez szükséges energiákkal kapcsol össze minket. Olyan, mint egy adó-vevő, mely az adott tér-idő adásra hangolható. Így bármely tudati vibrációval találkozunk, ez a csakrarendszer befogja, azonosítja, lefordítja, és az agyunk által értelmezhető jelekké alakítja.

Így saját kozmikus szótárunk van…

A csakra hangolása ebben a hónapban minden olyan tudás általi elfogadás és megértés harmóniába hozása, mely segíti teremtő hatalmunk és tudásunk elfogadását, és saját belső bölcsességünkként segít bennünket. Ez saját isteni erőnk és fényünk felismerését, elfogadását, és felelősségben való használatát hivatott megmutatni.

December hónap a bennünk élő szellemi önvalónk felismerése, Istenemberségünk megmutatkozása bennünk. Annak az isteni fénylénynek a felemelkedése, aki hallhatatlan erejében, a szeretet esszenciájában, az örökkévaló bölcsességében létezik.

A lelke mélyén mindenki tudja, hogy benne egy hatalmas és mindent betöltő erő lakozik, az Egység, ami maga a határtalan harmónia, az Ősforrással való összeolvadás.

 

Ez a hónap egyben a hit próbája is. Hitünk erejéből kell merítenünk, hogy minden feladatban helyt állva és megerősödve folytathassuk szellemi utunkat, ezáltal javítva fizikai létünk körülményein is.

Ez nem mindig látszik azonnal, hiszen olyan energiák is vannak most körülöttünk, melyek sokkal sötétebbnek festik le környezetünket és dolgainkat, mint amilyenek.

A nappalok rövidebbek, a fény kevésbé látható számunkra, ezért a fizikai ember hajlamos az elkeseredésre.

De ne feledd, a Fény – Te Magad Vagy!

Ha meglátod magad fényként ragyogni, akkor képes vagy bevilágítani minden sötétséget!

 

conscious earth

 

December ezért kicsit megpróbáló, de felemelő is.

Ez a hónap különleges változások elindítója. A sors kereke fordul, és akár tudod, akár nem, ennek részese vagy!

A hónap folyamán bennünk olyan isteni pillérek alakultak ki, melyek a krisztusi Szeretet-Rend alapjai. Ezek nem csak bennünk, de a Földön, és a földet körülvevő energetikai térben is ott vannak!

Ezek a pillérek, már Új Önmagadat, Istenember Létedet képviselik Lényedben. Ez a megingathatatlan erő akkor is ott van, mikor azt érzed, hogy minden más széthull benned, vagy körülötted. Ezek csak a régi rendszer maradékai, feleslegesen terhelnének téged, ha maradnának. Most már olyan támogatásod van, ami a tiszta Fények erejével megtart téged Önmagadban!

Te csak szíveddel fogadd el és éld meg ezt az Ön- Mag-Ad-at.

Az év utolsó hónapja a szent várakozás, öröm és szeretet időszaka is. Annak a szellemi bölcsességnek a megérése bennünk, mely egész évben érlelődött, meg-megnyilvánult, vagy éppen csak szunnyadt a mélyben.

Lelkünk most megvizsgálja, milyen feladatok és tanulnivalók álltak előttünk, melyek fejlődésünket és tudatosodásunkat szolgálva egész évben „vezettek minket” megélésről, megélésre.

Ez az időszak az adventi hetek próbáival együtt az ember vizsgája Önmaga szellemi tudása előtt.

Amit magamhoz vettem és felismertem az év folyamán, azt most a körülmények hatása alatt is képes vagyok-e kinyilvánítani és megélni?

Meglátjuk és felismerjük mire vagyunk képesek. Számot adunk mindarról, ami bennünk van és felhasználjuk minden tudásunkat, hogy magunk előtt igazságként álljon: képes vagyok a Szeretet útját járni!

 

Twin Flame

 

A hónap 12-es számkódja a Szentháromság ereje. Benne rejlik az Isteni - Atyai 1, és az Istennői – Anyai 2, valamint az ő szerelmük gyümölcse a Gyermek – Fiú, a 3.

Ez a tudati alkímia, a teremtés szellemi mágiájának vibrációja.

December hónap ereje, nemcsak az adventi próbákon való megedződés, de a 12-es energiarendszer aktiválásának befejező időszaka.

Ugyanakkor ebben a hónapban december 19-én, a szellemi önvaló lehajol minden emberhez és egy kérdést tesz fel nekünk lelkünkből, szívünkön át:

  • Merre kívánsz haladni tovább? Felvállalod utadat, isteni minőségedet és szellemi önvalódat? Felelősséget vállalsz a fejlődésedért?

 

A válasz alapján sorsunk kereke alternatív jövőképre hangolódik, mert 2020-tól a Föld fejlődési útja elválik és az Új Föld energiája beaktiválódik. Aki felvállalja szellemi fejlődését, tudatos önvalóját, annak rezgése ezzel az Új Földdel kötődik össze. Aki nem… marad a régiben.

ERRŐL DECEMBER 12-ÉN, A 2020. ÉV ELŐKÉSZÍTŐ ELŐADÁSÁBAN BESZÉLEK MAJD!

 

 

December folyamán a 12. csakra-, és auraréteg aktiválását, elsősorban szimbólumrendszereken keresztül, gondolati, érzelmi és ösztönös megnyilvánulásokban, tiszta késztetésekben érezzük…

 

Szellemi önvaló tudatos elfogadása – Minden isteni minőségének felismerése - teremtési szintjeink újra-értelmezése, megvalósulást és kiáradást megerősítő fénytest programok aktiválása

A 12. auraréteg, azaz az istennői-test, mint tudati mátrix, a teremtő erő, a befogadó, megértő, a Mindenség rezgéseinek hordozója és megtartója. Ő maga a Teremtés fejlődésének a lehetősége!

Ez a rendszer képes tudati kapcsolatot létesíteni a teremtő vággyal és az intuíció erőivel, hogy rezgéseit összpontosítva befogadja és megszülje a szellemi ideát, mely megvalósítja önmagát...

Hangolása:

  • egész test bal oldalának vibrálása
  • minden eddigi csakraközpont áramlásának erőteljes érzékelése, az auratérben áramló energiákat is érzékelve
  • összekapcsolódási vágy erősödése
  • egész auratér rendszeres „bizsergése”, melyek az egyensúlyteremtés és információs csatornák összekapcsolódásának, a fénytest-programok beindulásának jelei
  • a szellemi létezéssel kapcsolatos gondolatok erősödése, most sok inspiráló gondolat jelenik meg bennünk
  • a bölcsesség tanító energiája megnyilvánulása csatornákat keres, tudásvágy erősödik
  • intenzív álmok

 

 

Miközben ezen rendszerek folyamatos tudati felülvizsgálaton mennek keresztül, az univerzális ember-mátrix hangolása is folyik.

Ez azt jelenti, hogy minden hónapban, az adott csakra-, és aurarezgések behangolása nemcsak a földi ember szintjén, hanem az univerzális létezés dimenziójában, azaz galaktikusan is folyik… ebben a 12 csillagkép ereje segít.

A 2019-es év előrejelzésében már leírtam, hogy minden csakra-, és auraréteg együtt rezeg egy csillagkép-erővel. Ezért minden hónapban az adott emberi rendszer összehangolódik a galaktikus emberi rendszerekkel is a csillagképek rezgésein keresztül.

 

A bal oldali Téridő-csakra és az univerzális test rendszere a Halak csillagkép erejével, a Jupiter-, és a Neptunusz-kapu energiájával hangolódik ebben a hónapban.

 

Halak csillagkép – Médiumi énünk, és szellemi önvalónk ébredése a fény erejében

A csillagkép ereje feltölt minket olyan tudati mintákkal, melyek sugallatok formájában mutatnak utat. Ezek a sugallatok elmondják, hogy bármi is történik, minden értünk van, az igazi lényeg belül látható.

 

Ebben Jupiter és Neptunusz ereje segít minket!

Jupiter a nagy jótevő, a pozitív karma, a Kegyelem ura. Energetikai rezgése segít, hogy az isteni áldás és kegyelem eloldozza kötelékeinket, ha megláttuk benne a tanító szándékot. Engedd a kegyelem erejét működni az életedben: Legyen meg a te Akaratod!

Neptunusz, mint transzcendens (érzékelésen túli) bolygóerő a lélekóceán rezgéseit hordozza, így ereje az eredendő lélek tudása és kapcsolata. Médiumi erejében álmok és látomások, megérzések mutatnak utat a keresőnek. hallgass a belső hangra!

A hónap ereje: ÖNVALÓNK ELFOGADÁSA AZ ISTENI FÉNY ÉS SZERETET EREJÉBEN.

 

Áldással, Orsi

 

path from earth

 

A hónap mágikus napjai: 3, 12, 21, 30.

Ezeken a napokon az energiák sokkal intenzívebbek és bennünk erőteljesebben dolgoznak, így ezekre a napokra inkább a belső figyelem és az önmagunkkal foglalkozás legyen jellemző.

Most figyelj a belső hangra és engedd a tudati rendszeredet az egység állapotára hangolni téged, ezt belső figyelemmel elérheted.

Az ember hajlamos rászokni mások véleményének az ismételgetésére, és tapasztalatait mások elmondása alapján elvárásokká gyúrja… ezért hívják ezt az időszakot az „izmusok” korának, ahol ideológiák gyártásával „múlatjuk” az időt, saját tapasztalat megszerzése helyett.

Az ember lassan elfelejtette miért is van itt: a saját megtapasztalások, önmaga kipróbálása során gyűjtött és megértett bölcsességek általi felismerésért. A saját maga által keltett illúzión való átlátásért, a mindenben jelen lévő isteni felfogásáért, a téren és időn túli szellem Önvalójaként való bizonyosságért: ÖNISMERETÉRT!

2019-ben minden nap fontos energiamunka zajlik… a 12-es rendszer kódolásaként 13-naponta vált az energia. Ez azt jelenti, hogy 12 nap alatt az aktuális rendszer behangolása, és a többi rendszerrel való összekapcsolódása folyik, a 13. napon pedig az egész energiatér harmonizálása zárja és indítja az új hangolásokat.

 

November napjai:

1, 14. a biztonság megteremtése – gyökércsakra hangolás – életöröm megélése, mint teremtő élettapasztalat, az Élet örökkévalóságának, és a körforgásának felismerése

2, 15. az érzelmek megélése – szakrális csakrával való ősbizalom hangolás – érzelmek létezésének örömteli elfogadása, az örök szeretet erejének való önátadás

3, 16. az önfelvállalás – hasi csakrával való életigenlés hangolása – a gondolatokkal való örömteli összekapcsolódás, az isteni idea térnyerése az emberben

4, 17. az egyensúly megteremtése – szívcsakrával való önelfogadás behangolása – a szeretet lángjának fellobbanása bennünk

5, 18. szükségletek kifejezése – a torokcsakrával való ösztönös szükségletek hangolása – minden részünkkel, énünkkel való összekapcsolódás a szavak erejében (önmagunk elismerlése)

6, 19. az igaz célok kijelölése – a homlokcsakra rezgéseiben való életfeladat felé való elindulás hangolása –az univerzális emberkép elfogadása, az Új Földdel való összekapcsolódás

7, 20. a tiszta hit megélése – a koronacsakrával való összekapcsolódásban lévő életöröm megélésének behangolása –Istenemberségünk elfogadása, az örökkévaló dicsérete

8, 21. a bőség elfogadása – a fölcsakrakapcsolat behangolása, az áramlás felszabadításában – tudatos kapcsolat Földanyával és a természettel, mint a teremtési rendszer részével, az ÚJ FÖLDDEL való tudatos kapcsolat kialakításának aktiválása

9, 22. az alázat megélése – az omega csakrában lévő galaktikus minőség befogadása, a létbiztonság felismerése – az ősi erő tiszteletének megerősödése, a régi elengedése

10, 23. a tudatosság ösztönének használata – az alfa csakrával való összehangolódás, a létezési síkok összerendeződésének biztonságérzetében – az ősi erő tiszteletének megerősödése, az új befogadása

11, 24. a szabad teremtés örömének megélése – a jobb téridővel való hangolás, saját döntési jogkör elfogadása – bizalom az Istenatyai minőség jelenlétében és teremtő hatalmában

12, 25. szellemi önmagam megélése – a bal téridő csakrával való összehangolódás, saját teremtésem gyümölcseinek élvezete – bizalom az Istenanyai minőség jelenlétében és teremtő hatalmában

13, 26. harmonizálás – mind a 12 csakra és aurarendszer önfelvállalás-erőben való rendeződése, és ezen új minták hasi csakrába (mentáltestbe) való beírása – Önvaló felismerése, fénytermészetünk tisztelete

27-31. A behangolt rendszerek elemi minőségeinek feltöltése és akarati újraindítása

Föld – anyagi biztonság öröme (javak teremtése)

Víz – érzelmi biztonság öröme (érzelmek megélésének képessége)

Tűz – cselekedeti biztonság öröme (képes vagyok rá)

Levegő – fejlődés biztonságának öröme (elfogadni a változást)

Éter – a létezés öröme

 

Csodás megtapasztalásokat kívánok… áldással,

 

Pusztai Orsolya – lélekgyógyász

www.kristalycsakra.hu

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés