Featured Consciousness

2019. Az újra-rendeződés energiája!

 

2019-es év a 12-es mágikus rendszer erejében tanít és vezérel minket. 12 az univerzális tudat száma, mely egységben tekint minden dimenzióra, látható és láthatatlan én-re… a 12 dimenziótudat, erőközpont és csillagrendszer segítségével…

 

A hit, remény és szeretet erőinek újraéledésében… 2019-év végén (december 19-én, amikor a Jupiter tovább lép…) mindenkit felsőbb énje megkérdez: kívánsz-e fejlődni? Tudatosodni? Megismerni? Megérteni?

Ehhez elsősorban önfigyelemre van szükségünk: ez most jó nekem, vagy nem? Miben segít vagy gátol? Mire van szükségem? Ezt hogyan tudom célként megfogalmazni?

 

2019-ben, a 12-es rendszer újrahangolása történik. Ez azt jelenti, hogy a minket vezérlő, segítő, tudati rendszer újrakapcsolódik, és a létezésünk folyamatosságát fenntartó energetikai minőség egy újabb szintre lép. Ezt csak folyamatos hangolások, áthangolások eredményeképpen élhetjük meg, hiszen minden egyes hónapban egy újabb vezérlő erőt állít be bennünk tudatosságunk!

A bennünk működő erőközpontok, csakrák, mint vevő és átadó tudati „egységek” hónapról-hónapra hangolnak minket újabb és újabb szintekre.

Ehhez szükségünk van Univerzális támogatásra, melyet a csillagrendszereken keresztül, Istenember létezésünkből kapunk. Minden csakránk kapcsolatban van egy csillagkép energiával, így a 12-es rendszer egységével. Innen a hangolások alkalmával olyan erőket hívhatunk le, melyek segítik az új vibrációk felvételét és harmonizációját.

 

A csakrák és a csillagjegyek kapcsolatai:

 1. Gyökércsakra – Bak – a biztonság megteremtése
 2. Szakrális csakra – Rák – az érzelmek megélése
 3. Hasi csakra – Oroszlán – az önfelvállalás
 4. Szívcsakra – Mérleg – az egyensúly megteremtése
 5. Torokcsakra – Ikrek – szükségletek kifejezése
 6. Homlokcsakra – Kos – az igaz célok kijelölése
 7. Koronacsakra – Nyilas – a tiszta hit megélése
 8. Földcsakra – Bika – a bőség elfogadása
 9. Omega csakra – Szűz – az alázat megélése
 10. Alfa csakra – Skorpió – a tudatosság ösztönének használata
 11. Jobb Téridő csakra – Vízöntő – a szabad teremtés örömének megélése (Isten vagyok)
 12. Bal Téridő csakra – Halak – szellemi önmagam megélése (Istennő vagyok)

 

 

Quantum 1

 

 

Minden csakrának van egy alap Létezés-mantrája, melyet folyamatosan áraszt bennünk, alap tudati minőségünk megtartásáért. Ha ezeket a csakrák nem „kántálnák” bennünk, emberi elménk elvesztené fogódzóit az élethez.

A csakrák alap mantrái:

 1. Gyökércsakra – ÉLEK – az élet elfogadásának és szeretetének megélése
 2. Szakrális csakra – ÉRZEK – az érzelmek megélésének elfogadása
 3. Hasi csakra – AKAROK – a tiszta teremtő erő aktiválása
 4. Szívcsakra – SZERETEK – a magasztos érzelmek megélésének képessége
 5. Torokcsakra – SZÓLOK – az önkifejezés megengedése
 6. Homlokcsakra – LÁTOK/ÉRTEK – a tanulás és megismerés vágyának jelenléte
 7. Koronacsakra – HISZEK/TUDOK – a bölcsesség erejének befogadása
 8. Földcsakra – ELFOGADOM MAGAM A TERMÉSZET RÉSZEKÉNT – a teremtés folyamatosságának elfogadása
 9. Omega csakra – GALAKTIKUS LÉTEZŐ VAGYOK – ebben a testben része vagyok a galaktikus nagy egésznek
 10. Alfa csakra – UNIVERZÁLIS LÉNY VAGYOK – látható és láthatatlan részeim összetartoznak
 11. Jobb Téridő csakra – ISTENATYAI LÉTEZŐ VAGYOK – yang erő teremtése, kiáradás
 12. Bal Téridő csakra – ISTENANYAI LÉTEZŐ VAGYOK – yin erő teremtése, befogadás

 

 

Ezek a csakra tudati erők, most az alap minőségükön túl, új vibrációt adnak le a 12-es mágikus szám, az univerzális tudat rezgéseiben módosulva. Így minden csakra-mantra szellemi erőben megsokszorozva, egy magasabb aspektus igazságait zengi bennünk. Az élet már nem csak földi, emberi valónkhoz, hanem az Élet minőségéhez kapcsol. Az érzelem már nem csak az ember által megélhető tartományokban értelmez, hanem az érzelmek tudati jelentésébe vezet minket (erről írtam az „Érzelmi kódok” című könyvemben), és így tovább.

Ahhoz viszont, hogy értelmezni tudjuk a magasabb vibráció tanításait, a testünket fel kell készítenünk ezen erők befogadására. Ehhez az idegrendszerünket meg kell edzenünk (meditáció, vizualizációs gyakorlatok), testünk energiaszintjét növelnünk kell (pihenés, megfelelő táplálék, mozgás, légző gyakorlatok) és részeinket össze kell kapcsolnunk (én harmonizáció, önismeret).

12 mágikus kódja az új lehetőségek meglátása és tapasztalása, önmagunk kipróbálása.

 

consciousness key world change

 

Mit adhat nekünk 2019-ben a 12-es mágikus szám vibrációja, ha elfogadjuk:

 • Szellemi harmóniateremtés
 • Önmagunk tudatosítása: erősségeink és fejleszteni valóink ismerete - mérlegelés
 • Újrakapcsolódás egy magasabb minőségben: fizikai csoportok alakulása és szellemi kapcsolatépítés a szívháló rendszeren keresztül
 • Gyökerek megtalálása – az ősi tudás ébredése és felvétele bennünk
 • belső gyermek gyógyulása
 • A családi karmák munkáinak segítése, szellemi „családegyesítés”
 • Az egyéni fejlődés kibontakozása – előrelépés a hivatás és a képességek terén
 • A 12-es mágikus vibráció segít, hogy dolgainkat szellemi látással vegyük észre, megértve általuk a tanulás és fejlődés lehetőségét (egységes, koncepcionális megértés)
 • Kapcsolatok felülvizsgálata, minden szinten – felesleges kapcsolódások, kényszerek, ragaszkodások elengedése
 • Mélytudatban tárolt képességminták aktiválódása, ismereteink alkalmazása
 • Ösztöneink használatának megtanulása, az öröm követésének vágya, mely a siker útján vezet minket
 • Isteni származásunk és ősi gyökereink összekapcsolása: honnan jöttem? Mit tudok ebből kihozni?
 • Az új dolgok kipróbálása, új utak keresése - ÖNKÉPZÉS
 • Ellentétek tanításának megértése és feloldása (pl. munka és család között) – mind-EGY
 • Belső feszültségek üzeneteinek elfogadása, megértése, cselekvés a harmónia felé
 • A párkapcsolat és egyéni fejlődés összehangolása… a közös út megtalálása
 • TUDATSZINTEK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG áthidalása (önismeret, Én-tudatosság)
 • DÖNTÉS: nehezebb vagy könnyebb út!!!

 

 

m12

 

A 12-es szám, mint mágikus szimbólum számomra a Tarot kártya üzeneteit is jelenti, így mindig megnézem a kapcsolatot az év száma és a Tarot szimbólumai között.

 

A Nagy Arkánum 12-es lapja az Akasztott Ember.

 

Mit taníthat nekünk 2019-ben az Akasztott ember vibrációja, ha elfogadjuk:

 • Eljött a nézőpontváltás ideje, a megoldás csak más szemszögből látható (Ahonnan eddig nézted, lehet, csak a problémát láttad, vagy csak a dolog egy részét, ha máshonnan is megnézed sokkal több információd lesz, ezáltal tudatosabban választhatsz!)
 • Ne akarj, csak engedd, hogy Isten akarjon benned!
 • A türelem próbája, azaz bízol-e a gondviselésben?
 • Önkéntes felvállalás - alázattal fejet hajtok az Élet előtt – így nyerem el jutalmamat, a megszabadulást (jóval többet nyerek, mint veszítek a végén)
 • Képesek vagyunk-e áldozatot hozni magunkért és a fejlődésünkért, ezáltal az egész Világért?
 • A belső biztonság próbája, szereted-e magad eléggé ahhoz, hogy engedj?
 • Most derülnek ki az igazi értékek (ami kifordítva is tiszta… az igaz)
 • Választás lehetősége: hitrendszerek felülvizsgálata
 • A bizonytalanság és félelem felajánlása, a kegyelem elfogadása, azaz a nem cselekedve cselekvés pozitív példája

 

 

 galactic consciousness

 

A bolygók energetikai hatása 2019-ben, a Merkúr és a Jupiter erejében tanít minket.

A Merkúr a 2019-es év hivatalos asztrológiai segítője, én a Jupitert azért írom ide, mert saját jegyében az év végéig nagy hatással van hitünk átalakulására…

 

2000px Mercury symbol.svg

 

Merkúr mint szimbólum, az éleselméjűség, érdeklődő szemlélődés a dolgok és az emberek iránt. Sokoldalúság, jó beszédkészség, kereskedelmi képesség, mozgékonyság, ambíció tartozik hozzá. Ezért 2019-ben segíti, hogy sikereinket főleg utazások alkalmával, szerződéskötések által vagy irodalmi jellegű tevékenységgel, írások publikálásával érjük el. Merkúr sokszor helyváltoztatást is jelöl… ugyanakkor öröklés vagy egyéni vállalkozás általi gyarapodást is jelezhet.

Merkúr a Naprendszer első bolygója, így a leggyorsabb is. Ez erre az évre gyors változásokat jelez... ugyanakkor azt is, hogy a KÉRJ ÉS MEGADATIK elvet gyakoroljuk…

A bolygó energetikai rezgése felsőbb szellemi tudat szimbóluma, amely az intelligencia fejlődését határozza meg. Az átalakulás, a változás bolygója. Közvetlenül a Nap (az élet bolygója) és a Hold (a nemzés bolygója) után következik. Asztrológiai értelmezésben a Nap az Égi Atya, a Hold a Világanya, a Merkúr pedig az ő gyermekük, ő a közvetítő, az ellentétek áthidalója.

2019 így a belső gyermek éve! A lélektan Belső Gyermeke vagy Gyermeki Énje. Életkora háromtól tizenhárom évesig terjed. Mozgékony, intelligens, alkalmazkodó. Hordozza mindazoknak az elvárásoknak a terhét, amelyeket a szülei kimondva vagy kimondatlanul feléje sugároztak.

A Napot és a Holdat, azaz a tüzet és a vizet elegyíti magában. Ura a kapcsolatoknak, a cseréknek, a cselekvésnek és az alkalmazkodásnak. Ellentétben a hímnemű és nőnemű bolygókkal, a Merkúr androgün. A száma: 5, színe a sárga, napja a szerda.

A Merkúr az egyetlen a bolygók közül, melynek jelében szerepel a kör, a félkör és a kereszt is. Tehát asztrológiailag a kör - szellem, a félkör - lélek, és a kereszt - test vagy anyag összekötődik, miként  a Nap, a Hold és a Föld. Az emberi lét három síkját a testet, a lelket a szellemet kifejező Merkúr szimbólum lehetségessé teszi az ellentétek összeillesztését, a síkok felcserélését, érintkezését. A Merkúr szimbólum a semleges közvetítő minden ellentét között.

 

 

Jupiter is támogat minket hitünk megerősítésében:

A királyok csillaga; a Magyarság vezérlője, az egyensúly, a tekintély, a rend, a stabil fejlődés, törvényesség, a bőség megtestesítője.

Az orvos- és a jogtudomány a fő hatóköre. A friss szellem, az okosság, a komolyság és a méltóság hatóerejét tulajdonították neki. A Jupiterhez tartozik a bizakodás, a nagylelkűség, az optimizmus, a béke és a boldogság állapota; negatív értelemben pedig a túlzott kiterjeszkedés, a nagyravágyás, a felelőtlenség.

A Jupiter száma a 3, napja a csütörtök, színe a lila, az ibolya, a bíbor.

A szabad lélek anyagiság feletti győzelmét szimbolizálja. A hit és remény energiák képviselője, az isteni kormányzó erőkkel való kapcsolat kialakítója, ezért a lélek általa örökérvényű értékeket keres. Jupiter planéta által képviselt én állapot bármely fensőbbséges, joviális szereppel kapcsolatos lehet.

Asztrológiai szempontból Jupiter a bőség és növekedés, ugyanakkor a belátás ás felismerés bolygójaként ismert. A jupiteri típus a passzív testben rejlő aktív szellem típusa.

 

istenno

 

 

Minden évre létezik a szellemi világban egy Univerzális terv az emberi tudat fejlődésére. 2019-re ez elsősorban az önfelvállalásban rejlő, hittel megismerni vágyó, egységes ember… az egységes önvaló elfogadása…

2019-ben az értelem és az érzelem összekapcsolásának ideje van, mely a belső gyermek ártatlan, rácsodálkozó, ítéletmentes erejében lehetséges. Ez lesz az újrakapcsolódás… és újrarendeződés.

2019-ben, a Szívháló rendszerünk erőteljes aktiválása folyik. Így a szívben folyamatos fura érzések lehetnek… a szívkristályok növekedése miatt.

A Krisztus-háló bekötésünk újabb aktiválása várható, hogy tudati síkjaink rezgései még közelebb kerüljenek egymáshoz, ezen keresztül tudunk a csillagjegyek és csakraerők összehangolásán dolgozni..

A Földanyával való kapcsolatunkat megtartó Földmag háló is rezonanciát vált, hogy az Új Föld energetikai terének bekötései elkezdjenek aktiválódni, a földben rejlő kristálytelepek által...

2019-ben minden hónapban egy kollektív energia-hangolási feladata lesz az emberiségnek. Így minden földön létező emberi tudat dolgozik majd a feladatán túl, ezen a kollektív mintán is… (ezekről majd a havi energiákban írok részletesebben).

 

cosmic love

 

Milyen fejlődési területek lesznek behangolva tudatilag 2019-ben:

 • Istenember kódok aktiválása – Új kozmikus ember – anyagi ok helyett szellemi ok keresése
 • Fény-DNS Szálak újabb frekvenciáinak aktiválása
 • Szív hálórendszer aktiválása – összekapcsolódás önmagunkkal másokon keresztül – TÜKÖR elv erősödése
 • belső gyermek erejének felébresztése
 • Krisztus-hálón új bekötések (újravezetékezés) – Szívlángok fellobbantása – erőteljes érzések, illúzió – tisztánlátás
 • Földháló rendszer átalakulása – csakrakódolás, a természettel való tudatosabb kapcsolódás
 • Testben lévő kristályosodás folytatódik – szívkristályok felfedezése és növekedése
 • Szellemi világokkal való kommunikáció felerősödik (auralátás, entitások észlelése)
 • Más galaxisok küldötteinek felismerése, nyilvános megmutatkozások, észlelések
 • Tömeges eltávozások – az eljövendő változások el nem fogadóinak
 • A kozmikus terv szerint a tudatos szemléletváltásnak itt az ideje – legkésőbb 2020-ig (a 22-es mesterszám erejében)
 • Karmikus programok felgyorsulnak – főleg a családi-, csoport-, és nemzetkarmák

 

 • MINDEN HÓNAPBAN EGY KOLLEKTÍV CSAKRA és AURA AKTIVÁLÁS:
 1. Január: gyökércsakra és étertest – életerő aktiválás
 2. Február: Szakrális csakra és érzelemtest – érzelmi egyensúly megteremtés
 3. Március: hasi csakra és gondolati test – önmegvalósító erő aktiválás
 4. Április: szívcsakra és asztráltest – lélek-kapcsolat aktiválás
 5. Május: torokcsakra és éterikus test – kauzális fényprogramok beolvasása
 6. Június: homlokcsakra és mennyei test – jövőkép teremtés
 7. Július: koronacsakra és ketherikus test – Felsőbb énnel való kapcsolat behangolása
 8. Augusztus: földcsakra és természettest – összetartozás elfogadása
 9. Szeptember: omega csakra és galaktikus test – csillagrendszer aktiválások
 10. Október: alfa csakra és univerzális test – dimenziótudat aktiválások
 11. November: jobb téridő csakra és isteni test – az adni tudás behangolása
 12. December: bal téridő csakra és istennői test – az elfogadás behangolása

 

 

Csodás megéléseket 2019-re.

Várlak szeretettel a havi aktiváló meditációkon…

 

Áldással, Pusztai Orsolyalélekgyógyász

 

www.kristalycsakra.hu

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés