Consciousness Vibration

2018. - A tudatsíkok összekapcsolódása

A Létezés egyensúlyának megtalálása!

 

Már hosszú évek óta látom, szellemi mestereim sugallatára figyelve követem, a tudat változásait a szellemi-, lelki-, és fizikai világokban is.

2016. vége, 2017. kezdete óta érzem, hogy sorsfordító időket élünk, de a 2018-as év változásokat hozó energiáit megismerve, tudom, ez az! Most van a tudat forradalmának tüzet gyújtó szikrája lobbanásban!

Ez az év, a szellemi kihívások éve lesz! Az önmeghaladás időszaka! A saját korlátainkon való felülemelkedés lehetőségének eljövetele.

Éppen ezért 2018. a szélsőségeket fogja megtapasztaltatni velünk, hogy a két véglet között a középutat megtaláljuk. A most megélt erők és változások hozzák felszínre a bennünk szunnyadó tudatosság fényeit és teszik érthetővé helyünket a Világban, persze csak akkor, ha figyelmesek vagyunk magunkra…

2018. az Új Földre való energetikai becsatlakozás időszaka is. Az emberi tudat régóta teremti egy párhuzamos mátrixrendszerben (alternatív valóságban) a Szeretet Földjét, mely a Szívcsakra kapcsolatok szeretet rezgésein alapul. Ez a valóság már létezik, csak az emberi tudatnak készen kell állnia, hogy megnyissa azt a kaput magában, melyen keresztül látja és éli is ezt a lehetőséget. Ehhez tudatosságunkban olyan gátakat, sztereotípiákat kell lebontanunk (ugyanakkor saját határainkat megtartanunk), melyek láttatni engedik bennünk ezen Új Földlakó részünket. Ennek megnyitásában a Természetanyánkkal való kapcsolat elmélyítése, a természet tisztelete és szeretete segít.

 

Mikor 2018. tudatosító erőit és szimbólumait vizsgáltam, több oldalról ránéztem ugyanarra az energiára, hogy egyértelmű bizonyossággal értsem üzenetüket.

Így több szimbólumrendszeren át, a saját tudásomon és nyelvezetemen keresztül próbálom nektek átadni mindazt, amit megtudtam. Legyen ez az írás egy jel, melyet szíveden át fejtesz meg és értesz, hogy szíveden át dönthesd el igazságát.

 

Megnézzük 2018-at a számok misztikáján át, a Tarot szimbólumait segítségül hívva, az asztrológia bölcsességeit figyelembe véve és az égi tanítások útmutatásaiban elmerülve…

 

11

 

A számok misztikájában 2018-as év szimbólumrendszere 2+0+1+8=11=2. A hagyományos számításban 2018. a 2-es szám évkódját hordozza, ami a kapcsolódás és az érzelmi megélések energiája.

DE! A tudati evolúció az alapszámok rendszeréből 2017-végétől átlépett a magasabban rezgő mesterszámok tudatosságába. Ez azt jelenti, hogy bár az alapszámok (1-9.) mindig benne lesznek a tudat rezgésében, mint elménkkel összekapcsoló erő, de tudatosságunk fejlődése már egy magasabb rezgéssíkon folyik tovább.

Azaz, elménkkel összeharmonizáló energia a 2-es vibrációja, mint kapcsolódás. Ez segít minden részünket, testi, lelki és szellemi valónkat, akarati, érzelmi, és gondolati tudatosságunkat összekapcsolni magunkban.

Ugyanakkor belső bölcsességünk egy másik frekvencián adja át szellemi tanításait, ami az évkódban megtalálható 11-es mesterszám. Ez nem más, mint Felsőbb Énünk rezgése, az emberben élő Istenember kódja!

11 az univerzális ember, a tiszta tudat, az új generációs erők rezgésével hat át minket 2018-ban. Lesznek olyan tudatok, akik nem értik és élik meg ezeket a tanításokat a 11-es mesterszámban, ők a 2-es alaprezgés erején át, érzelmi tanítást kapnak.

A 11-es mesterszám rezgése az alapszámok rendszerén túl, egy magasabb tartomány szimbólumait használja. Úgy képzeld el, mint az alap oktatásból, az akadémiai képzésbe átlépett tanulót. Ahhoz, hogy képesek legyünk lépést tartani ezzel a bölcsességgel, engednünk kell, hogy a bennünk már hosszú évek hangolásai alatt jelen lévő tudati részeink felbukkanjanak és segítsenek nekünk. Ehhez viszont ismernünk kell magunkat és a bennünk élő részeinket. A tudatosodás minden én-ünk sajátja, így a mi feladatunk összehangolni a bennünk lévő tudásanyagot…

Mivel a 11-es mesterszám szellemi vibrációja jóval magasabb a 2-es érzelmi energiáinál, ezért testünket, elménket, és szívünket is jobban igénybe veszi. Olyan magas rezgésű területeket szólít meg bennünk, melyekről lehet, eddig nem is tudtuk, hogy bennünk vannak.

Hol találhatóak ezek a tudatosságok? Hát a láthatatlan részeinkben, csakrákban és az auratérben, hogy ott megszólítva őket, lehívhassuk magunkhoz, a földi rendszerbe… a sejtmemóriába.

Egy kis emlékeztető, hogy megérthessük a változás minőségét.

Minden csakrának van egy alap mantrája, melyet folyamatosan áraszt bennünk, alap tudati minőségünk megtartásáért. Ha ezeket a csakrák nem „kántálnák” bennünk, emberi elménk elvesztené fogódzóit az élethez.

A csakrák alap mantrái:

 1. Gyökércsakra – ÉLEK
 2. Szakrális csakra – ÉRZEK
 3. Hasi csakra – AKAROK
 4. Szívcsakra – SZERETEK
 5. Torokcsakra – SZÓLOK
 6. Homlokcsakra – LÁTOK/ÉRTEK
 7. Koronacsakra – HISZEK/TUDOK
 8. Földcsakra – ELFOGADOK
 9. Alfa csakra – UNIVERZÁLIS LÉNY VAGYOK (és lehetek)
 10. Omega csakra – UNIVERZÁLIS LÉNY VAGYOK (és voltam)
 11. 1. Téridő csakra – JELEN VAGYOK (múltban és jelenben)
 12. 2. Téridő csakra – JELEN VAGYOK (jelenben és jövőben)

 

da consciousness x

 

Ezek a csakra tudati erők, most az alap minőségükön túl, egyfajta új tudatosságot szülve bennünk, új vibrációt adnak le a 11-es mesterszám, a szellemi tudat rezgéseiben módosulva. Így minden csakra-mantra szellemi erőben megsokszorozva, egy magasabb aspektus igazságait zengi bennünk. Az élet már nem csak földi, emberi valónkhoz, hanem az Élet minőségéhez kapcsol. Az érzelem már nem csak az ember által megélhető tartományokban értelmez, hanem az érzelmek tudati jelentésébe vezet minket (erről írtam az „Érzelmi kódok” című könyvemben), és így tovább.

Ahhoz viszont, hogy értelmezni tudjuk a magasabb vibráció tanításait, a testünket fel kell készítenünk ezen erők befogadására. Ehhez az idegrendszerünket meg kell edzenünk (meditáció, vizualizációs gyakorlatok), testünk energiaszintjét növelnünk kell (pihenés, megfelelő táplálék, mozgás, légző gyakorlatok) és részeinket össze kell kapcsolnunk (én harmonizáció, önismeret).

11 kódja az új lehetőségek meglátása és tapasztalása, önmagunk kipróbálása.

 

Mit adhat nekünk 2018-ban a 11-es mesterszám vibrációja, ha elfogadjuk:

 • Szellemi kihívás, bátorság, a szélsőségek megtapasztalása, szabadság, új dolgok keresése és felfedezése
 • Elsősorban ÖNMAGUNK MEGHALADÁSA – azt érezzük, többre vagyunk hivatottak
 • Magas frekvenciájú tudati aktiválások – a mesterszámnak megfelelő rezgésekben
 • Inspiráció, ihlet, ötletek – a forradalmian új dolgok iránti érdeklődés
 • Előre tekintés – múltról való leválás – az emberben rejlő eredetiség – hirtelen áttörések
 • A szellemi dolgok előtérbe kerülése – szellemi meglátás kialakítása – felfokozott AHA élmények
 • A 11-es mesterszám segít, hogy dolgainkat SPONTÁN oldjuk meg, hirtelen felismerésekkel és INTUÍCIÓVAL
 • Ég és Föld összekötése – a KOZMIKUS EMBER tudása (tudattágítás)
 • Szíriuszi energiák leáradása – Szíriusz kapuk folyamatos nyílása
 • Spirituális feladatunk felismerése – kapcsolatrendszerek átalakulása (régi felbomlása)
 • Az ember kezdi felismerni ISTENI MINŐSÉGÉT - rendkívüliségét
 • Az új dolgok kipróbálása, új utak keresése - ÖNKÉPZÉS
 • Népszerűség igénye (Internet, applikációk, közösségi oldalak), siker, magamutogatás növekedése
 • Saját egyediségünk felvállalása (lehetőleg bomlasztás nélkül)
 • TULAJDONSÁGOK erősödése: jellemszilárdság, önbizalom, hit, intellektuális bátorság, kitartás
 • TUDATSZINTEK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG áthidalása (önismeret, Én-tudatosság)
 • DÖNTÉS: nehezebb vagy könnyebb út!!!

 

 

m11

 

Nézzük meg most egy másik csatornán át, a Tarot szimbólumának szemszögéből 2018-at. Szimbólumolvasóként a Rider Tarot kártyáját használom, így most is ebből kiindulva a XI. Nagy Arkánum lapját, az Igazságszolgáltatást vegyük elő.

A 2018-as év megmérettetései, az Igazságszolgáltatás erejében, a Karma elsimító rezgéseiben hoznak felismeréseket nekünk.

2018-ban az emberi tudatban működő, általam, „Értékítélő Rendszernek” (röviden ÉR) hívott, tudati energia fog „fejlődni”. Ez a rendszer a Szívtudatunk igazságain keresztül működő, lelkiismerethez hasonló erő. Ez a rendszer a szív mértékegységein keresztül mutat megoldási lehetőséget nekünk. Ez a tudati rendszer, az auratérben eltárolt akarati, érzelmi és gondolati igazságokat hasonlítja össze a lelkünkben tárolt, már megélt igazságokkal és az isteni valósággal. Úgy működik, mint egy „elemző szoftver”, és a Karmikus minták kiegyenlítésének rendszerét tartja fent bennünk. Működése megkeresi és összehasonlítja a bennünk lévő igazságok szintjét (erejét), majd úgymond mérlegre rakja az isteni igazsággal együtt, hogy feltárja a különbségek karmikus megéléseit. Ez a rendszer segít felelősséget vállalnunk magunkért azáltal, hogy megértjük választásink lehetséges következményeit elsősorban magunkra nézve… Isten és ember igazságának egyezőségét feltárva.

Ezt úgy is hívhatjuk, hogy a Tudáshoz való eljutás rendszere… hiszen a belső figyelem Tudást ÉR… az ellentétek látszólagosak és a valóságban kiegyenlítik egymást!

 

A Tarot XI-es lapján Jusztícia, az igazság istennője az egyik kezében mérleget tartva, jeleníti meg az értékítélet erejét, a másik kezében karddal védi az isteni Igazság valóságát.

Ezért a Tarot szerint 2018 az Igazság éve is. Sok lepel lehull, sok álság kiderül, sok dolog más megvilágításba kerül, hogy az igazság szintjein feljebb lépjünk. Az egyéni igazságok, a világi igazságok és az egyetemes igazság feltárja közös gyökerét, hogy megérthessünk.

 

2018 a karmikus feladatok letisztázásának éve is. Sok dolog válik érthetővé számunkra, amiben eddig csak sötéten tapogatóztunk. A karmikus jóváírások felgyorsulnak, így az „instant karma” időszaka jön el. Ez azt jelenti, nem kell évekig várni a kiegyenlítésre, akár azonnal eléd rakják a saját felelősségedet (szembesítenek vele), és javítási lehetőségedet. Ha tudatosan megérted, máris javíthatod… így feloldhatod.

Az Igazságszolgáltatás éve ráterel minket arra a „vágányra”, melyet idén kiválasztunk magunknak. Tudati fejlődésünk és döntéseink, felismeréseink és megértéseink elkezdik igazságrendszerünket újrahangolni, így amit előirányzunk magunknak, ahogyan látjuk a jövőképünket, arra fog minket terelni az Élet. 2018 adventi időszaka, a tudatosság vonatának váltóját e- szerint fogja kapcsolni bennünk.

 

Ezért sok dolgot kell, sok szemszögből megismernünk, hogy választásunk bennünk egységesen történhessen. Ehhez, a bennünk lévő tisztesség és felelősség erejének letisztázására van szükség – ezen alapulnak majd karmikus vizsgáink. Ehhez sok olyan helyzetet „kapunk vissza”, melyről azt hittük, már régen lezártuk. Ez így is van, egy szempontból… de mi van a bennünk élő, talán elnyomott, többi szemponttal? A teljes lezáráshoz ezekről is felelősséggel kell döntenünk, ahhoz pedig először velük is kapcsolódnunk kell, ezen részeink igazságát is fel kell fognunk.

 

consciousness universe

 

2018-ban a Karmai Urai újra átnézik mindenki karmikus számláját, és a karmikus számlád jelenlegi állása szerint álomban, meditációban olyan kérdéseket küldenek neked, melyekre válaszolva kiderül, a számlatörléshez szükséges felismerés megszületett-e már benned? A felismerés ereje segít kiegyenlítened.

Justicia kardja a jó és a rossz elválásának szimbóluma is, így 2018-ban még inkább kiélesednek a benned élő különbségek, kétségek, hogy felismerve azok tanító szándékát megtaláld saját válaszaidat. Ebben saját józanságod megélése nagy segítségedre lesz. Minden alkalommal kérdezd meg magadtól: JÓ ez nekem? JÓ ez másnak? Jó ez a Világnak?

2018-ban a tudat forradalma rengeteg információt dob a felszínre, így sok hír és álhír között, sok igazság és áligazság mögött neked kell mérlegelned és kiválasztanod az Igazat! Az Útmutatás lehetőségeket rejt, de csak a saját döntéseddel válik igazzá!

 

Mit taníthat nekünk 2018-ban az Igazságszolgáltatás vibrációja, ha elfogadjuk:

 • Karma ideje – az ítéletalkotás. Mindenki azon az úton megy tovább, amit magának kijelölt
 • Tisztesség jelenléte a kapcsolatokban
 • Halogatott dolgok lezárásának ideje
 • Egyenjogúság a Karma urai előtt – megkapjuk a válaszokat a múlt kérdéseire
 • Magunk és mások igazságának megértése (belehelyezkedés)
 • A Jó és a rossz ELVÁLÁSA – eljött az igazság pillanata – JÓZANSÁG – Fel kell ébredni az álmodozásból
 • PÉNZ vagy SZERETET
 • FELELŐSSÉG – Intelligens és tudatos döntés (hárítások befejezése)
 • Tu­da­tá­ban va­gyok an­nak, hogy min­daz, amit meg­élek, gon­do­la­taim, ér­zé­se­im és tet­te­im vissz­hang­ja?

 

 aphrodite goddess the goddess

 

 

A bolygók energetikai hatása 2018-ban, a Vénusz erejében tanít minket.

A Vénusz mellet, azért ne feledjük, 2018 számkódjában a 11-es, Uránusz vezérlése is jelen van, így az évben mindenképpen tapasztalunk hirtelen, váratlan, spontán bekövetkező dolgokat. Ugyanakkor vágyunk rá, hogy megmutassuk magunkat, és szabadon dönthessünk a dolgainkban (egyfajta belső lázadást fogunk megélni, mely a külső átalakulásokat vezérli majd).

2018-ban nagyon sok területen a régi igazságok megdőlnek, új igazságok hódítanak.

 

Ezek elfogadását és a gyors változások megélésének kiegyenlítődését az év bolygója a Vénusz segíti. Fortuna minor-ként (kis szerencse) segít egyensúlyt teremteni, a harmóniát mindenkivel és mindennel megélni, érzésekben és testben is összekapcsolódni. Segít saját valónkkal megélni a szépséget, a kedvességet, a kreativitás erejét, élvezni az élet szépségeit. Ereje felébreszti önbizalmunkat, hogy elhiggyük… képesek vagyunk. Segít az én és a mi közötti kapcsolatban megérteni, hogy a másik is én vagyok, hogy (Ízisz) tükrében magamat lássam.

Mivel kreatív énünk fejlődését és kibontakozását segíti, így hozzájárul Uránusz gyors változásokat hozó eseményeihez való alkalmazkodásban is.

Vénusz ugyanakkor a párkapcsolatok, szenvedélyesség és gyermekáldás erőit is beszólítja. Ezért ezek az életterületek minden Földön élő ember életében hangsúlyozottan előtérbe kerülnek. Sok lélek születik a Földre és sok lélek is távozik 2018-ban.

Művészi kifejezőerőnket Vénusz most támogatja, és érzéseinken keresztül hangol harmóniára minket. Érdemes 2018-ban valamiféle művészeti ágban gyakorolni magunkat (tánc, zene, előadó művészet, festészet, írás).

Ezt Vénusz a Szívcsakra rezgésein át segíti bennünk, a csakra arkangyali erőinek, Rafael és Chamael fényeinek megszólításával.

2018-ban e két fénysugár, Rafael gyógyító zöld rezgése, és Chamael rózsaszín boldogságot adó ereje segíti szívcsakránk folyamatos hangolásait. Így velük együttműködve az Univerzum áldást és gondviselést árasztó energiáit szólítjuk magunkba. Ezek az erők segítenek meglátnunk mindenben a szépet és a miket segítőt, megtalálnunk a nekünk örömet hozót.

 

Hogyan segít bennünket a 2018-as Vénusz éve:

 • Vénusz: harmónia, szépség, kreativitás, művészetek, kapcsolatok – SZÍVCSAKRA (Rafael, Chamael)
 • Feladatunk kiegyensúlyozni a bennünk tomboló cselekvési vágyat a szív harmóniájával.
 • Az elidegenedés helyett a csoporthoz tartozást és az ÉN-ségből(kos) a Mi-ségbe(mérleg) kapcsolódást megélni.
 • A folyamatos teljesítménykényszerből és bizonyítási vágyból, valamint a betegségtudatból fel kell ébrednünk.
 • Év karmikus feladata Önmagunkkal való kapcsolódás, rejtett részeink és titkaink feltárása
 • Érzelmi intelligenciánk használata
 • Lelki képességeink és támogató erőink felébresztése (SZERETET-LISTA írása… mit szeretek magamban?)
 • Szigorú szabályozás és kontroll helyett szeretetteljes útmutatás (belső hangunk meghallása)
 • Széthúzás helyett egyesítés – csoporttudat
 • POZITÍV GONDOLKODÁS (akarat-érzelem-gondolat összehangolása)

 

 

higher levels of consciousness

 

Minden évre létezik a szellemi világban egy Univerzális terv az emberi tudat fejlődésére. 2018-ra ez elsősorban a tudati emelkedés megélése, isteni valónk felvállalása énjeink és kozmikus tereink összekapcsolásában.

 

2018-ban az értelem és az érzelem összekapcsolásának ideje van. Erre azt szoktam mondani, hogy meg kell tanulnunk szívvel gondolkodni és elmével érezni. Így képes az egységes tudat vezérelni minket.

Ha szándékunkban áll fejlődni, a kegyelem isteni ereje kézen fog minket és vezet. Ehhez, viszont nekünk is lépnünk kell, földi síkon is. Foglalkoznunk kell magunkkal és megadni testnek-léleknek-szellemnek, ami szükséges neki. Ezért figyeljünk magunkra és az igényeinkre… A túlzott kontroll helyett most inkább a magunkkal megengedőbb és megértőbb részünket vegyük elő.

 

2018.tudati fejlődési tervében elsősorban Istenemberségünk és teremtő erőnk felismerése és felelősségünk felvállalása van. A tudati evolúció kapujában állunk, csak a kaput kell az elé pakolt felesleges dolgoktól felszabadítanunk… Ahogy haladunk a tisztítással, úgy látjuk egyre tisztábban spirituális céljainkat és tudati részeinket. Ha már tisztán látjuk őket, képesek vagyunk elfogadni és beintegrálni erejüket létezésünkbe, így összekapcsolódni tudati síkjaink bölcsességével.

 

Szívháló rendszerünk erőteljes aktiválása folyik egész évben. Így a szívben folyamatos fura érzések lehetnek… a szívkristályok növekedése miatt.

A Krisztus-háló bekötésünk újabb aktiválása várható, hogy tudati síkjaink rezgései még közelebb kerüljenek egymáshoz.

A Földanyával való kapcsolatunkat megtartó Földmag háló is rezonanciát vált, hogy az Új Föld energetikai terének bekötései elkezdjenek aktiválódni.

2018-ban minden hónapban egy kollektív karma-feladata lesz az emberiségnek. Így minden földön létező emberi tudat dolgozik majd a saját karma-feladatán túl, ezen a kollektív mintán is… (ezekről majd a havi energiákban írok részletesebben).

 

In the Stream of Consciousness art

 

Milyen fejlődési területek lesznek behangolva tudatilag 2018-ban:

 • Istenember kódok aktiválása – Új kozmikus ember – anyagi ok helyett szellemi ok keresése
 • DNS Szálak aktiválása (főleg az 1. és a 11.):
 1. Istenember kódok
 2. Teremtő erő szálja
 • Időjárás: ég és föld összekapcsolódik (időjárási anomáliák megszaporodnak). Ami fent volt lent lesz, ami lent fönn…
 • Szív hálórendszer aktiválása – összekapcsolódás önmagunkkal másokon keresztül – TÜKÖR elv erősödése
 • Krisztus-hálón új bekötések (újravezetékezés) – Szívlángok fellobbantása – erőteljes érzések, kirohanások – fekete és fehér elve-tisztánlátás
 • Földháló rendszer átalakulása – új kristálytelepek felébredése – ember már felfedezheti őket (új ásványok) Földmozgások – átrendeződés, új rétegek kiemelkedése
 • Testben lévő kristályosodás folytatódik – szívkristályok felfedezése és növekedése
 • Szellemi világokkal való kommunikáció felerősödik (auralátás, entitások észlelése)
 • Más galaxisok küldötteinek felismerése, nyilvános megmutatkozások, észlelések
 • Tömeges halálozások – az eljövendő változások el nem fogadóinak
 • A kozmikus terv szerint a tudatos szemléletváltásnak itt az ideje – legkésőbb 2020-ig meg kell történjen a szemléletváltás ( a 22-es mesterszám erejében)
 • Karmikus programok felgyorsulnak
 • MINDEN HÓNAPBAN EGY KOLLEKTÍV KARMA:
 1. Január: Cél meghatározása – tiszta vágyak felismerése
 2. Február: Képességek, erőforrások tudatosítása (önértékelés felébresztése)
 3. Március: Tudás megszerzésének elindítása – tanulás útjának kijelölése
 4. Április: Spiritualitás felébredése, önnön spirituális lényünk elfogadása
 5. Május: Kapcsolatok rendezése (lezárása, bevallása)
 6. Június: Karma-feladatok felvállalása (testünk jelzései alapján)
 7. Július: Szenvedélyek ébredése – erő a felvállaláshoz – érzelmeink elfogadása
 8. Augusztus: Kapcsolataink és ügyes-bajos dolgaink rendezése, halogatott dolgokkal való szembenézés
 9. Szeptember: Képességaktiválások – önmagunkba vetett hitünk új tudásokat nyitnak meg bennünk
 10. Október: Belső Énünkkel való kapcsolat megerősítése – belső szentélyünk felavatása
 11. November: Értelem és érzelem egyensúlyba hozatala – emberi és szellemi csakráink újrahangolódása
 12. December: Univerzális emberkép behangolása, Egységtudat és Szívháló rendszer aktiválás

 

 

Csodás megéléseket 2018-ra.

Áldással, Pusztai Orsolya – lélekgyógyász

www.kristalycsakra.hu

 

 

venusmars

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés