Melchizedek5

2. hét: VÁGYAK és MÉRTÉK

Advent második angyali hete – Mértékletesség – Melkizédek arkangyal

 

Advent második angyali hete, a helyes értékrend megéléséről és a tiszta lelki vágyak felismeréséről tanít bennünket. A próbák leginkább az éteri testet környékezik meg, ahol emberi vágyaink képeit tartjuk, és amin át tiszta lelki kívánalmaink adnak impulzusokat érzéseinknek. A megpróbáló erők olyan hajlamokat keresnek az emberben, amelyek a vágyak önző, mértéktelen megnövekedéséhez vezetnek. Az arkangyalok a felelősek az ember éteri testének védelméért, de ebben az időszakban ők lépnek egy kicsit vissza, ezzel adva teret és lehetőséget önnön tudásunk használatára.

Ezen a héten a mértékletesség az ember fegyvere.

Ez a mérték segít megtalálnunk a bennünk létező mérleg nyelvét: a Középutat, a keskeny ösvényt, melyet Jézus mutatott nekünk.

Ennek a hétnek a szimbóluma a bika. Kitartás, szívósság és az akarat ereje, mely képes az akadályok leküzdésében segíteni. Józanság és türelem, mint a megtartás és a biztonság erőinek képviselője mutat utat a nehézségekben.

 

 Az Arkangyalok az angyali rendek közül a legismertebbek. Sokukat név szerint ismerjük: Mihály, Gábriel, Rafael, Uriel, Metatron, Sandalfon Arkangyalok.

"Megvilágító Angyalokak" is hívják őket, mert vigyázzák, megvilágítják és irányítják az Angyalok csoportjait, és az emberiség minden részletét. Mivel minden Arkangyalnak és Angyalnak az a feladata, hogy segítsenek nekünk embereknek, így bármikor és bármilyen problémával kapcsolatban hívhatjuk őket, készséggel segítenek. Mások megsegítése céljából is hívhatjuk őket, ezért is jó ha ismerjük nevükhöz tartozó feladatkörüket, mert így célirányos a cselekedet.

Az arkangyalokat sokszor népszellemeknek is hívják. Minden népnek van egy szellemi vezetője, a nép géniusza. Régen tudtak róla, imádkoztak hozzá, áldozatokat mutattak be neki. Egy adott nép temperamentumában, nyelvében tükröződik hatásuk. Régen a nép királya beavatás révén- élő kapcsolatban állt a nép arkangyalával, így a magasabb isteni szándékok alapján vezette a népet. A népi hagyomány megismerése és ápolása segíti a velük való kapcsolatot.

(Mit gondolsz? Budapesten a Hősök terén, a központi oszlopon miért Gábriel arkangyal tartja kezében a Szent Koronát?)

Hősök tere Gabor arkangyal

Ezen a héten a mértékletesség az ember fegyvere. Mértékletesnek kell lenni az étkezésben, a gondolkodásban, a tévézésben és a beszédben, egyszóval mindenben.

A karácsonyi vásárlási lázban, jól tesszük, ha most veszünk egy nagy levegőt és tényleg elgondolkodunk: pótolhatja-e ez a földi, pénzzel megvehető dolog a Szeretetet? Igazán szükség van erre? Valóban ez tesz (teszi őt) boldoggá?

Az ellenerők megpróbálnak a beszéden keresztül is megnyilvánulni. Így jöhet létre a hazudozás, a rágalmazás, a durva beszéd és a haszontalan fecsegés. Nagyon ajánlatos ezen a héten többszöri szóböjtöt tartani! A helyes beszéd felvértezi az éteri testet.

Figyeljünk oda, mert sokszor próbálnak majd minket veszekedésbe kergetni és szükségtelen érvelésekkel feldühíteni. Legyünk ebben is mértékletesek. Nem kell mindenáron az igazunkat hajtogatni, és ha úgy érezzük, a másik fél nem akar engedni, kérjük meg a vita felfüggesztésére, hogy most nem tudunk ebben a témában érdemileg nyilatkozni, térjünk rá vissza később. Amint a kísértés eltűnik a dolog is jelentéktelenné lesz.

Ha a tudatosságunkat beszédünkre is kiterjesztjük, megszületik a megfontoltság erénye. Ilyenkor az ember először gondolkodik, aztán beszél.

 temperance-triangle

Cél:

Meg kell tanulnunk követni a magasabb alapelveket és eszményeket a személyes hangulattól és érzelmi állapottól függetlenül.

A bennünk élő isteni és istennői erők összekapcsolása, ezáltal a teljesség körének megalkotása (az erény visszacsatolása): Istenatyai yang erő: a mérték (határok) felismerése – Istenanyai yin erő: kreatív erőnk használatának képessége. E kettő egysége adja a Mértékletesség erényének kiteljesedését bennünk, a gyermek megszületésével.

 

Hívjuk be ezen a héten a Mértékletesség Lelkét, és Melkizédek segítségével fogadjuk be segítő erejét.

Advent második hete - Vízpróba

Ezen a szinten a külső körülmények általi támasz annyira hiányzik, mintha az ember vízben lebegne.

 

A víz érzelmi életünk és kapcsolódásunk alapja, a befogadó, életet adó erő. A víz a mérték, amivel eldöntjük jó, vagy nem jó a kapcsolat (pozitív vagy negatív érzelem társul adott helyzethez vagy dologhoz). Ha figyelünk a bennük áramló víz sodrására és engedjük magunkat félelem nélkül lebegni benne, elvisz oda, ahová mennünk kell. Arra kell figyelnünk, hogy túlzó érzéseinkkel és indulatainkkal ne árasszuk ki a folyót a medréből, mert akkor nem életet ad, hanem elsöpör.

 

Ezen a héten meg kell tapasztalni (élni), és meg kell szerezni az önuralmat. A magasabb alapelveket és eszményeket a személyes hangulattól és érzelmi állapottól függetlenül tudni kell követni. Ezen a szinten kell kialakulnia egy egészséges és biztos ítélőképességnek is. (A szellemi úton a dolgokat megérteni kell, nem elítélni.) A magasabb világok tényei és lényei iránt teljes bizalom alakul ki, minden kétség megszűnik.

 

Jelszó: "Minden előítélet hulljon le rólad!"

 

 Azoknak a kísértéseknek, amelyek az embert érik advent heteiben, megtaláljuk az ősképét Jézus Krisztus három megkísértésének történetében. Ha megvizsgáljuk Jézus megkísértésének eseményeit, jobban fel tudunk készülni az adventi történésekre.

 

Advent második hete - Második kísértés

A kísértő arra akarja rávenni Krisztust, hogy vesse le magát egy templom tetejéről, hisz úgysem eshet baja.

Ennek a tettnek nem az emberiség szolgálata nevében kellett volna megtörténnie, hanem pusztán csak öncélból.

Ez a magamutogató erő, a dicsőségre vágyó ego kényszere, hogy bebizonyítsa, különb másoknál. Ha az istenáldotta erőt önkényesen mérlegelés nélkül használjuk saját ego-s céljaink elérésére, az alázatot elfelejtve saját hatalommániánk rabjai lehetünk…

Üzenet a mai ember számára: Az isteni hatalmat, ami vezet, ne állítsd saját önkényed szolgálatába. Az embernek nincs joga "tesztelni" Istent; Isten nem kívánságteljesítő automata, és nem szól bele a szabad döntéseinkbe.

Ilyen kísértések esetén merítsünk erőt Krisztusból, aki győzelmet aratott a második kísértés felett is. Így válaszolt a kísértőnek: "Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"

 

melchizedek wings chalice

Melkizédekről:

Melkizédek jelentése igazság, jámborság királya, ki egy személyben egyesíti a főpapi és királyi méltóságot. Mellesleg Ő maga az ún. primordiális principium, más néven a mozdulatlan mozgató. A belőle áradó erő és hatalom, maga a fénylő teremtés.

Melkizédekkel már a Bibliában is találkozhatunk, az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt. Sálem - a mai Jeruzsálem - papja és királya volt. A "magasságos Isten" papjának nevezik. Az Újszövetségben Melkizédeket az igazság és békesség királyának nevezik, és Jézust Melkizédek rendjébe sorolják "Te pap vagy örökké, Melkizédek rendje szerint." . Melkizédek egyszerre volt pap és király. Nemcsak spirituális feladatokat vállalt, mint sok más pap előtte és utána, hanem összekötötte a spirituális és materiális feladatokat. Az, hogy Jézust az ő rendjébe tartozónak mondják azt mutatja, hogy Jézus feladata is, hogy összhangot teremtsen a hétköznapi és spirituális dolgok között.

Ha megismerjük Melkizédeket, végtelen erővel és hatalommal találkozunk. Az Ő erejében minden lehetséges, minden megteremthető. Angyali rendjével az isteni útmutatásokat ülteti át a teremtésbe. Közreműködött a Föld, az emberek, a galaxisok, az egész világegyetem létrejöttében, a teremtésben. Uralkodik minden tudás, bölcsesség és felismerés felett.

Megtanít arra, hogyan vállaljuk a felelősséget a saját magunk áltat teremtett anyagi világért, és megtanuljunk harmóniában élni vele. Segít Összhangot teremtenünk a spirituális és anyagi világ, az isteni szolgálat és a hétköznapi kötelességek között, és utat mutat ahhoz, hogy harmóniában éljünk minden síkunkon. Ezért Ő a békesség királya.

Melkizédek megláttatja velünk hatalmunkat, hogy a világegyetem tervével összhangban és szeretetben alkossunk és létezzünk. Közvetíti a tudást és felismerést, utat mutat, hogy teljesíthetjük feladatainkat, és segítően mellénk áll. Energiája megerősíti a test, a szellem és a lélek közötti kapcsolatot, és megmutatja, hogyan fejlődhetünk testünkkel összhangban, hogyan gyarapodhatunk létünkben. 

Melkizédek, Metatron és Michael irányítása alatt folyik naprendszerünk teljes átformálása.
Ők végzik a szellemi tanítók átprogramozását is, akik teljes téveszméik rabságában élve nem tartják fontosnak azt, hogy a földi értelem kiemelkedjen az anyagi káprázatvilágából.
Elérkezett hát az idő, hogy a földön lévő Melkizédek Papság egyesüljön a magasabb mennyekből érkező Melkizédek Rendel.

Fohászok Melkizédek Arkangyalhoz:


"Melkizédek Arkangyal, jöjj és tölts meg engem a Mértékletesség Lelkével, hogy óvó fénye segítsen utamon."

"Melkizédek Arkangyal, kérlek védd meg éteri testemet minden támadástól, és vértezz fel engem a Mértékletesség erejével!"

"Melkizédek Arkangyal, kérlek segíts megerősítenem és tisztán használnom spirituális hatalmamat.”

"Melkizédek Arkangyal, kérlek segíts, hogy szeretetteljes kapcsolatot alakíthassak ki síkjaim között.”

 

Áldással

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

www.kristalycsakra.hu

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés